INTÉZMÉNYI MENTORÁLÁS:

2016. év I. félévében a mentorálási tevékenységünk elsődlegesen a rendelkezésünkre álló információk alapján kezdtük el. Felhívtuk telefonon a korábban mentorált óvodákat, az iránt érdeklődve, hogy esedékes-e náluk a pályázat benyújtása ebben a félévben. Próbáltuk bíztatni őket, hogy lehetőség szerint még áprilisban adják be a pályázatukat. A többség biztatóan nyilatkozott a pályázat mielőbbi benyújtásával kapcsolatban. Azon óvodák mentorálási naplói, akiknél egyértelműen nem lehet számítani arra, hogy pályázni fognak a közeljövőben, lezárásra kerültek.

 

A félévben folyamatosan figyelemmel kísértük az OFI honlapját, tanulmányoztuk a címpályázattal kapcsolatos információkat is.

Márciusban telefonon, illetve további e-mail-ekben keressük meg az óvodákat, próbálva kideríteni, hogy milyen esélyei vannak a címpályázat mielőbbi benyújtásának.

A mentorált intézmények nem zárkóztak el a cím pályázat benyújtásának lehetőségétől, sőt határozottan nyilatkoztak a mielőbbi beadásról. A mentorálások során helyszíni bejárás, illetve szóbeli tájékoztatás történt. Az óvodák képviselőit tájékoztattuk a legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régiós bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. Igény esetén, a mentorálást követően megküldtük a kért segédanyagokat, illetve útmutatókat.

Akkreditált képzés szervezése Ökoiskola koordinátoroknak

Január hónap végén kezdtük el szervezni a Zöld Óvodai koordinátorok részére szóló, térítésmentes akkreditált képzésünket. Helyszínül a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karát választottuk (9022 Győr, Liszt Ferenc. u. 42.)

A kiválasztás szempontja volt még a megfelelő férőhely, a technikai felszereltség (vetítési lehetőség, WIFI), a megközelíthetőség, fogadókészség, Natura 2000 terület elérhetősége. Kapcsolatfelvétel az előadókkal, résztvevő szakértőkkel

E-mailben megküldtük a képzésre szóló felhívást a régió valamennyi óvodájának, illetve külön e-mailben tájékoztattuk a lehetőségről a partneradatbázisunkban szereplő intézményeket is.

Az online felületen regisztrálók számára jelentkezési lapot és résztvevői tájékoztatót küldtünk.

A meghirdetés után látszott, hogy nagy az érdeklődés a képzés iránt, ezért egy intézményből csak egy főt tudtunk fogadni. A képzésre előzetesen 25 óvodából közel 30 fő jelentkezett, ám később különféle indokok miatt sokan lemondták a részvételt. Így végül 18 óvoda 19 óvodapedagógusa vett részt a 2016. március 7. és 9. között megrendezett képzésen.

A képzés tematikája a következő volt:

1. nap

Ismerkedés, csapatépítő játékok

A fenntarthatóság pedagógiája-elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek

A Natura 2000 Hálózat bemutatása

2. nap

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása a Zöld Óvoda tevékenységbe (óvodán kívüli és belüli tevékenységek)

Zöld Óvoda alapfogalmak

3. nap

Zöld Óvoda munkaterv készítése-intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér

Zöld Óvoda munkaterv megvalósítása-intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek

A továbbképzés lezárása, értékelés

Az zöld óvoda koordinátor-képzést a résztvevők összességében pozitívan értékelték. A résztvevők nem csalódtak a háromnapos rendezvényben. A képzésen kapott információk újszerűek voltak, az itt megszerzett tudást az óvodai gyakorlatban hasznosíthatónak találta. A képzésen alkalmazott módszereket megfelelőnek találták, az előírt követelményeket teljesíthetőnek ítélték. A képzők munkájával szinte teljes mértékben elégedettek voltak a résztvevők. Vendégelőadóink ezúttal is magas szintű szakmai tudásukkal, színvonalas előadásaikkal járultak hozzá képzésünk sikeréhez.

Mind a 19 résztvevő teljesítette a 90%-os részvételi arányt ill. elkészítette a reflektív naplót. Mind a 19 záródolgozat beérkezett, melyeknek értékelése megtörtént. Az elégedettségmérés alapján egy sikeres képzésen vagyunk túl.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás