INTÉZMÉNYI MENTORÁLÁS:

2016. év I. félévében a mentorálási tevékenységünk elsődlegesen a rendelkezésünkre álló információk alapján kezdtük el. Tovább folytattuk a félévben a mentorálásunk a meglévő, vagy akár új intézmények bevonásával is, a leendő ökoiskolákra fókuszálva, akik még idén tavasszal tervezik beadni címpályázatukat. A partneradatbázisunkat folyamatosan frissítettük ebben a félévben is. A félév során figyelemmel kísértük az OFI honlapját és tanulmányoztuk a címpályázattal kapcsolatos információkat is. A félévben arra koncentráltunk, hogy azokat az iskolákat próbáljuk meg elérni és biztatni a címpályázat benyújtására, akik eddig is mutattak érdeklődést a téma iránt, de még nem pályáztak.

 

Márciusban telefonon, illetve további e-mail-ekben keressük meg az iskolákat, próbálva kideríteni, hogy milyen esélyei vannak a címpályázat mielőbbi benyújtásának. Azokat is próbáltuk rábeszélni a tavaszi pályázatbenyújtásra, akik azt csak őszre tervezték volna. Az intézmények számára továbbra is felajánlottuk a személyes mentorálás lehetőségét.

Összességében elmondható, hogy a mentorált intézmények nem zárkóztak el a címpályázat benyújtásának lehetőségétől, sőt határozottan nyilatkoztak a mielőbbi beadásról.

A mentorálások során helyszíni bejárás, illetve szóbeli tájékoztatás történt. Az iskolák képviselőit tájékoztattuk a legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régiós bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. Igény esetén, a mentorálást követően megküldtük a kért segédanyagokat, illetve útmutatókat. Folyamatosan vezettük a mentorálási naplókat és jegyzőkönyveket, jelenléti íveket.

Akkreditált képzés szervezése Ökoiskola koordinátoroknak

Január hónap végén kezdtük el szervezni az ökoiskolai koordinátorok részére szóló, térítésmentes akkreditált képzésünket. 2016. március 9-11 között került sor a 30 órás akkreditált képzésre. Helyszínül a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karát választottuk (9022 Győr, Liszt Ferenc. u. 42.)

A kiválasztás szempontja volt még a megfelelő férőhely, a technikai felszereltség (vetítési lehetőség, WIFI), a megközelíthetőség, fogadókészség, Natura 2000 terület elérhetősége

A meghirdetés után látszott, hogy nagy az érdeklődés a képzés iránt. A képzésre előzetesen 27 iskolából közel 40 fő jelentkezett, ám később különféle indokok miatt sokan lemondták a részvételt. Így végül 21 iskola 21 pedagógusának részvételével kezdődött meg február 29-én a háromnapos képzés.

A képzés tematikája a következő volt:

1. nap

Ismerkedés, csapatépítő játékok

A fenntarthatóság pedagógiája-elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek

A Natura 2000 Hálózat bemutatása

2. nap

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása az Ökoiskola tevékenységbe (iskolán kívüli és belüli tevékenységek)

Ökoiskola alapfogalmak

3. nap

Ökoiskola munkaterv készítése-intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér

Ökoiskolai munkaterv megvalósítása-intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek

Az ökoiskolai koordinátor-képzést a résztvevők összességében pozitívan értékelték. A résztvevők számára a képzésen kapott információk újszerűek voltak, a továbbképzésen megszerzett tudást az iskolai gyakorlatban is teljes mértékben hasznosíthatónak ítélték. A képzésen alkalmazott módszereket és az előírt követelményeit mindenki teljesíthetőnek, megfelelőnek találták. A képzők munkájával, illetve a képzés szervezettségével is mindenki elégedett volt.

Mind a 21 résztvevő teljesítette a 90%-os részvételi arányt ill. elkészítette a reflektív naplót. Mind a 21 záródolgozat beérkezett, melyeknek értékelése megtörtént. Az elégedettségmérés alapján egy sikeres képzésen vagyunk túl.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás