(Lejárva kerékpárral és gyalog 2006. november 25., Szűcs Gábor, Nagy Péter) A Cartographia által kiadott A BAKONY című (1:40000) turistaatlasz és útikönyv nem tartalmazza a túraútonalat érintő térképszelvényt, ám Bakonyszentlászló nevezetességeiről a 129. oldalon találunk leírást. Túránkhoz a HM Térképészeti Kht. 1:25000 léptékű térképét használhatjuk, amely csatolt állományként a dokumentum végén található. Bakonyszentlászló - Pápateszér 9 km, kerékpárral kb. 40-50 perc, az út egy része csak gyalogosan járható.

 

A bakonyszentlászlói vasútállomástól dél-nyugati irányban, a település központja felé indulunk a Vasút közön, majd balra kanyarodva a László király utcán. A Sokorói Bakony-ér egyik ága fölötti kis hídon áthaladva jobb kéz felől a Bakonygyirótra vezető út (Hunyadi utca) ágazik el. Mi egyenesen továbbmegyünk, majd a polgármesteri hivatal előtt, a Petőfi utcán balra fordulva az iskola és egy tornacsarnok méretű ABC mellett megpillantjuk a maga nemében építészeti különlegességnek számító, késő barokk kerek templomot, amit gróf Esterházy Gábor építtetett 1780-ban a római katolikus templom maradványaira. A kupolát belülről Závory Zoltán 1993-ban készült freskója díszíti. A kerek templom melletti volt Esterházy kastély az erdészet központjának ad otthont. A volt grófi parkban található az ország egyik legrégebbi kénes gyógyfürdőjének maradványa, a Vak Bottyán kút. A feljegyzések szerint sikeresen kezelték itt a kuruc generális reumáját - innen a kút neve. Rómer Flóris 1859 augusztus 29-én még látta a fürdőt, a forrás csarnokában gróf Esterházy Sándor társaságában időzött. Nem értette, " miszerént a közel lévő győriek és pápaiak oly gyéren látogatják"a helybeli fürdőt, "mely ámbár hazánk első rangú fürdőivel nem mérkőzhetik nagyszerüségére nézve - a szép sétákon kívűl - tiszta és nagyon jutányos". A kénes forrás később eliszaposodott, a fürdőt elhanyagolták, majd tönkrement.

A Petőfi utcán visszatérve a László király utcába, balra fordulva Bakonyszentlászló legértékesebb műemlékét, a román stílusú evangélikus templomot pillantjuk meg. A kulcsot a közelben lévő evangélikus parókián kérhetjük el. Ha szerencsénk van, maga a tudós lelkész Ördögh Endre mutatja meg az ország egyik legrégebbi, a közelmúltban szépen helyreállított román kori templomát. Rómer írja A Bakony című könyvének 114. oldalán: "Megtekintők az egyház történetét, mely 1666-ig biztossággal felvihető. A szent edények közt nevezetes az úrvacsorához való tálca, melyen koszorú díszitményben egy szív fölött L. B.betűk láthatók. Lővei Balázs előbb győri pap, volt az első, ki a sz.-lászlói forrás gyógyerejére figyelmezteti a vidéket, s így nem csak mint lelkész, de mint tudós buvár is az emberiség jótevője lett."

A műemlék templomot jobbról kerülve a László király utcán, majd a Jókai utcán haladva nyugati irányban, a Pápeteszérre vezető úton hagyjuk el a települést. Magas feszültségű vezeték alatt, majd egy vízfolyás fölötti kis hídon átkelve folytatjuk utunkat. Balra szántó (Gödrös), jobbra akácos (Gerencséri erdő)

Az út itt egy darabon az eredetitől balra, az autók által a szántón kitaposott részen vezet. A Gerencséri  erdő végén a szántó (Gödrös) háromszög alakban jobbra kiszélesedik, mi egyenes átvágunk a területen, mígnem az erdőhöz érünk. Itt egy bekerített idős tölgyes mellett haladva irtásterülethez érünk, ahol balra, majd jobbra fordulva meg kell keresnünk a nyugati irányban Pápateszérre vezető utat.

Továbbhaladva rövidesen tőlünk balra fedett vadászlest pillantunk meg, majd fenyőerdőhöz érkezünk, s haladunk tovább.


A pápeteszéri határban fenyőerdőben haladva rövidesen négyes útelágazáshoz érkezünk. Itt, gyönyűrű fenyők és hatalmas borókabokrok között továbbra is nyugati irányba haladva hagyjuk el a fenyőfői ősfenyves tájvédelmi körzetet, amit a természetvédelmi terület feliratú tábla jelez.

Mintegy 2 kilométert haladva tőlünk jobbra a Tamási erdő, balra a Bánya-ér található. Utóbbin átkelve a rövidesen megpillantjuk  Fényes hegy présházait, köztük dél-keleti irányban haladunk, majd a Dénes tanyához tartozó legelőhöz érve szemünk elé tárul a Kőris hegy. Miután kigyönyörködtük magunkat a panorámában, jobbra fordulunk, majd a Farkashegy házainál balra, s pár száz métert megtéve a Reflex-házhoz érkezünk.

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás