A Reflex Környezetvédõ Egyesület is közremûködött annak a közelmúltban megjelent kiadványnak a létrehozásában, amely számos civil és közigazgatási szakértõ közös munkája eredményeképpen foglalja össze a társadalmi egyeztetés elvi és gyakorlati követelményeit. Elméleti munkákra és a hazai gyakorlat vizsgálatára alapozva ajánlásokat fogalmaz meg a társadalmi egyeztetésekre vonatkozóan, kiemelten a civil és a közigazgatási szektor közötti az országos, regionális és ágazati kormányzati döntéshozatali folyamatokra irányuló együttmûködésekre koncentrálva.

 

A kötet a Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere (TEEN) program keretén belül készült, mely a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és partnerei, a Magyar Természetvédõk Szövetsége és a Reflex Környezetvédõ Egyesület szervezésében jött létre. 2006 júniusában az Európai Bizottság támogatásának köszönhetõen lehetõségünk nyílt arra, hogy és beindítsunk egy olyan programot, amely célul tûzte ki, hogy a közigazgatási és a civil szektor közötti együttmûködést segítse, támogassa. Összegezve a társadalmi egyeztetésben résztvevõ szakemberek felhalmozódott tudását, összegyûjtve a hazai együttmûködések tapasztalatait arra vállalkoztunk, hogy ajánlást készítünk a közigazgatási és civil szereplõknek a partnerség kialakítására, az egyeztetési folyamat tervezésére, lebonyolítására vonatkozóan. Ebben támaszkodtunk szakértõi csoportokra, amelyek egyrészt munkacsoportokban tárgyalták a társadalmi egyeztetés kulcskérdéseit, másrészt interjúkban elemezték azokat a társadalmi egyeztetéseket, amelyekben aktív részt vállaltak, néhány problémakör részletes kifejtésére tanulmányokat készíttettünk.


Célunk, hogy az általunk kidolgozott, a közigazgatási és a civil szakértõkkel megvitatott, és minden érdeklõdõvel egyeztetett normarendszer, ajánláscsomag a jövõben alkalmas legyen arra, hogy kiindulásként szolgáljon a társadalmi egyeztetések lebonyolításához, az együttmûködések kialakításához, megállapodások megfogalmazásához. Partnereinkkel és a programba bevont szakértõkkel együtt azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körben alkalmazzák, befogadják ajánlásainkat, ezáltal erõsítve a partnerséget, az együttmûködések szerepét a közpolitikai, szakpolitikai döntéshozatalban. 
Kapcsolódó link: http://www.osszefogas.nonprofit.hu/files/8/8/2/0/8820_teen.pdf

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás