Információs Nap szervezése

Időpont: 2015. november 19. (14:00-18:00)

Helyszín: Gothard Jenő Általános Iskolában (9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.)

 

A helyszínválasztás miatt a rendezvényre elsősorban Vas megyei iskolákból érkező vendégeket vártuk, azonban mivel az eseményt meghirdettük az egész régióban, így várható volt, hogy érkeznek résztvevők a szomszédos Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből is.

Az információs nap programja:

14:00 – 15:00 regisztráció, az Ökoiskola Program bemutatása, háttere, előnyei, a címpályázat bemutatása

15:00 – 15:20 szünet, Zöld Kiállítás

15:20 – 16:40 műhelymunka (a címpályázat során felmerülő nehézségek, akadályok) és egy címet már elnyert Ökoiskola bemutatkozása

16:40 – 17:00 szünet, Zöld Kiállítás

17:00 – 18:00 Natura 2000 területek bemutatása

Az információs nap helyszínéül ezúttal a már ökoiskolaként működő Gothard Jenő Általános Iskolát választottuk, amely több éve példás tevékenységet folytat a környezeti nevelés terén Szombathely városában.

A rendezvényen - a közeljövőben az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címre pályázó iskolák közül - 22 pedagógus vett részt, 13 intézményből.

Az információs napot, a házigazda intézmény vezetője, Mándl Józsefné igazgatónő nyitotta meg. Ezután Horváth Ferenc, a Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke, a nyugat-dunántúli regionális forrásközpont nevében köszöntötte röviden a megjelenteket, és megköszönte a házigazdának, hogy helyszínt biztosítottak a rendezvényhez. Az információs nap programjának ismertetése után első előadóként Horváth Ferenc bemutatta röviden a Reflex Környezetvédő Egyesületet, valamint a pár mondatban a program koordinátoraként a HUMUSZ Szövetséget, majd részletesen ismertette az Ökoiskola fejlesztési programot. Részletesen bemutatta a címpályázathoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat. Külön kitért arra is, hogy 2015-ös pályázati kiírás pályázati dokumentációjában az előző évihez képest milyen változások történetek. Arra biztatta a résztvevőket, hogy mielőbb nyújtsák be pályázatukat, akár még az idei évben, de legkésőbb a jövő évi pályázat megjelenése előtt, mert így a most megismert feltételek mellett nyújthatják be a pályázataikat. A forrásközpont nevében minden szakmai segítséget felajánlott a pályázóknak.

A program második része a házigazda intézmény, mint ökoiskola bemutatkozásával folytatódott. Varga Tamás, a Gothard Jenő Általános Iskola tanára vetített képes előadásban mutatta be a környezeti nevelés terén eredményesen működő szombathelyi intézményt.

Az előadás után a Reflex Környezetvédő Egyesület környezeti nevelőjének, Szűcs Gábornak a levezetésével műhelymunka kezdődött a címpályázás során felmerülő akadályok, nehézségek átbeszélésére, illetve a felmerülő problémák megoldására. A műhelymunka első részében a jelenlévők tetszés szerinti sorrendben, első körben az első pályázaton gondolkodók „mutatkoztak be” elmondták, ki mennyire ismeri a pályázatot, hol tartanak a pályázat folyamatában, milyen nehézségeket, akadályokat látnak az ökoiskolává válás folyamatában. Ezek alapján próbáltuk eloszlatni azokat az aggályokat, amelyek szerint az ökoiskolai lét többlet adminisztrációval, plusz munkával, többlet pénzigénnyel jár. Az egymással való ismerkedés során néhány jó gyakorlatot is megismerhettek a jelen levők.

A továbbiakban konkrét gyakorlati segítséget nyújtottunk a pályázat elkészítéséhez. A kivetített önértékelési táblázat minden sorát végignézve tanácsokat adtunk azok kitöltéséhez.

A rendezvény záró programjában Lajtmann József, a Reflex Környezetvédő Egyesület tagja, szakértője tartott egy színes, képekkel gazdagon illusztrált előadást a Natura 2000-es területekről, elsősorban Vas megyére koncentrálva. A bemutató során a résztvevők kezébe adta Pro Vértes Közalapítvány által kiadott, a helyi védett területeket megyénként összegyűjtő, képekkel, szöveggel illusztrált térképeit. A résztvevőket arra biztatta, hogy ismertessék meg a gyerekekkel, diákokkal a környezetükben található helyi védett és Natura 2000-es területeket, mert ezáltal erősebb lesz a kötődésük a lakóhelyükhöz.

Az információs nap programpontjai közötti szünetekben ökofrankó büfével vártuk vendégeinket, továbbá egy főként ismeretterjesztő brosúrákból, kiadványokból álló zöld kiállítást is szerveztünk a vendégeink számára.

Az egyik szünetben bemutatóval egybekötött kiselőadást is hallhattak a résztvevők az iskolákban használandó környezetbarát írószerekről és papír-termékekről.

Az Ökoiskola információs nappal párhuzamosan pedig egy önálló eseményt is szerveztünk Ökoszertár néven. Itt lehetősége nyílik az iskolai pedagógusoknak megismerkedni konkrét eszközökkel, szolgáltatásokkal, amelyek segítik az Ökoiskola gyakorlati megvalósítását. A kiállításon való részvételre e napon néhány civil szervezetet sikerült bevonni.

Az elégedettségi kérdőíveket külön táblázatban összegeztük, melyek tanúsága szerint a résztvevők összességében jó hangulatúnak, alkotó légkörűnek, segítőnek értékelték a rendezvényt. A vendégeink többsége hasznosnak ítélte a szombathelyi tájékoztató napunkat.

Intézményi mentorálás

2015. év II. félévében a mentorálási tevékenységünk első lépéseként a korábban mentorált iskolákat hívtuk telefonon, az iránt érdeklődve, hogy miként állnak pályázat benyújtásával. Biztattuk őket, hogy lehetőség szerint még a szeptemberi beadási határidő előtt adják be a pályázatukat.

Szeptember végéig a tervezetteknek megfelelően 15, illetve azt követően december közepéig bezárólag további 10 újonnan pályázó intézményt sikerült mentorálni a nyugat-dunántúli régióban.

E-mail-es felhívásunkra többen jelezték, hogy szívesen veszik ingyenes segítségünket, és várnak minket, hogy segítséget adjunk a pályázat elkészítésében. Az iskolák képviselői ebben a félévben is örömmel fogadták jelentkezésünket.

A megkeresett iskolák többsége a telefonos tájékoztató alapján éltek a személyes tanácsadás lehetőségével is. A személyes mentorálások nagy részét augusztus végén, illetve szeptember hónap elején, továbbá október végeztük. A mentorálás során az iskolákat tájékoztattuk a legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régiós bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. Tájékoztattuk az iskolákat a tervezett információs napról, illetve a 2016-os félévben megtartandó térítésmentes akkreditált képzésünkről is.

Örömteli tapasztalat, hogy egy intézmény kivételével, nem zárkóztak el a cím pályázat benyújtásának lehetőségétől. Az iskolákban tapasztalható rossz légkör ellenére a téma iránt általában érdeklődőek. A mentorálás során a tanárokkal, iskola vezetőkkel sikerült átbeszélni a pályázat lényegi elemeit, a megállapodások alapján folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. A képzés lehetőségére nyitottságot mutattak, várják annak meghirdetését.

A mentorálást követően igény esetén megküldtük a kért segédanyagokat, illetve útmutatókat.

"A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja."

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás