Annak érdekében, hogy minél nagyobb számban vonjuk be a régióban működő iskolákat a programunkba, a nyár folyamán három különböző témájú tájékoztató levelet küldtünk ki a részükre. Az első levélben a határidő közeledtére hívtuk fel a figyelmet, emellett felajánlottunk minden tőlünk telhető segítséget. A másodiknak kiküldött levelünkben leginkább arra próbáltunk koncentrálni, hogy elmagyarázzuk az iskoláknak, hogy milyen előnyei vannak annak, ha Ökoiskola címmel rendelkeznek. Ugyanis több, ezzel kapcsolatos aggodalmaskodó kérdés is érkezett hozzánk az elmúlt időszakban. A harmadik levél a térítésmentes akkreditált képzésünkön való részvételi lehetőséget emelte ki, vagyis a programunknak azt az elemét próbáltuk kihangsúlyozni, amely talán a legcsá­bí­tóbb lehet a pedagógusok számára. A megkeresések alapján azt tapasztaltuk, hogy ezeknek a leveleknek meglett az eredménye.

Új szakember bevonását határoztuk el. Szűcs Gábor környezeti nevelőként csatlakozott a program lebonyolításába. A bevonásról az OFI-t tájékoztattuk, a szükséges dokumentumokat megküldtük részükre.

A 2014. II. félévben a tervezetteknek megfelelően 20 iskolát mentoráltunk a Nyugat-dunántúli régióban. Ezen kívül az első félévben már mentorált intézmények közül kettőt folytatólagosan mentoráltunk, melyek várhatóan 2015-ben nyújtják be a címpályázatot. Az intézményekkel a mentorálási időpontokat előzetesen telefonon egyeztettük. Sok iskola maga keresett fel bennünket különböző kérdéseivel. Visszatérő elemek voltak, hogy milyen konkrét segítséget tudunk nyújtani a pályázás során, illetve, hogy milyen kötelező mellékletek szükségesek a címpályázat beadásához.

Az ebben a félévben az előzetes regisztráció során érdeklődő, illetve az eddigi kapcsolataink alapján megkeresett oktatási intézmények képviselői - nagyobbrészt intézményvezetők, de helyettesek, környezeti neveléssel foglalkozók is - örömmel fogadták jelentkezésünket.

Örömteli tapasztalat, hogy egy intézmény kivételével nem zárkóztak el a címpályázat benyújtásának lehetőségétől, sőt határozottan nyilatkoztak a mielőbbi beadásról. Természetesen, csak ha ezek a pályázatok valóban beadásra kerültek és nyertek, akkor beszélhetünk időszakos részsikerről, de azon leszünk, hogy ez így legyen. Kapcsolattartásunkat ezért e célért fogjuk tervezni.

A legáltalánosabb, de így sem túl sok helyen (ahol láttak már ilyen pályázatot) felmerülő kifogás maga a pályázat bonyolult volta, a teljesíthetetlennek tűnő „feladatok”. Gyakran feltett kérdés volt az, hogy: „Nem lehet-e egyszerűsíteni a pályázatot?”

Ennél többször merült fel, hogy a címmel nem jár, illetve a működés közben nincs anyagi hozadék, csak egy „tábla”. Sokukban merült fel a kérdés: „Miért és kinek jó, ha ilyen címmel rendelkeznek? Miért nincs legalább célirányos pályázati lehetőség a már címmel rendelkezőknek? Talán, ha ilyen módon is vonzóbbá lehetne tenni a címpályázást, több jelentkező akadna.

Sajnos viszonylag kevés példányt kaptunk az iskolai módszertani kiadványból, így nem tudtunk minden helyen otthagyni belőlük egy-egy példányt, pedig volna rá igény. Nagy szükség lett volna a Natura 2000-es régióspecifikus tájékoztatóra, és egyéb kiadványokra is.

A mentorált intézmények többsége első alkalommal pályázó volt, elenyésző részük adta be másodszorra, vagy örökös ökoiskola címre a pályázatát. Jelentős volt azon intézmények száma, akiknek már lejárt az ökoiskola címe, és ezügyben kértek tőlünk segítséget.

Ennek megfelelően a mentorálás során érintett témakörök a következők voltak:

  • általános tájékoztatás a projektről
  • a címpályázat elérhetőségei, letöltési lehetőségei
  • az önértékelési szempontsor részletes, intézményspecifikus átbeszélése
  • a csatolandó dokumentumok részletezése.

Két intézmény is kért tőlünk környezetvédelmi projektnapjuk lebonyolításához segítséget. Részükre szakmai hátterünket biztosítottuk.

Többen elmondták, hogy már évek óta tervezik a címpályázat beadását és jó lökést adott ehhez részükre a projekt.

Az ökoiskola-koordinátor képzéssel kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenhol érdeklődnek a lehetőség iránt, de fontosnak tartják a már címmel rendelkezők is - vezetés megosztottsága, új szakember kinevelése és egyéb okok miatt.

Az újonnan mentorált intézményeket rögzítettük a partneradatbázisban, ahol külön oszlopokban jelöltük az intézményeknél, hogy melyek azok, akik az infónapon részt vettek, melyeket mentoráltuk, illetve a címpályázat beadásának idejét is külön vezetjük. A partneradatbázisban szereplő iskolák száma meghaladta a féléves munkatervben szereplő tervezett számot.

A programba bevont munkatársaink folyamatosan képzik magukat, s tájékozódnak az Ökoiskola programmal kapcsolatos minden tudnivalóról.

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás