Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. programjának keretében több iskolát mentoráltunk az elmúlt hónapban. A program teljes ideje alatt összesen nyolcvan óvoda számára vállaltuk, hogy személyes tanácsadást biztosítunk az Ökoiskola címpályázatok elnyeréséhez, megtartásához. A mentorálási tevékenységünkről szóló rövid beszámoló az alábbiakban olvasható.

Sajnálatos módon a 2014. év I. félévében rendelkezésre álló meglehetősen kevés idő miatt feszített munkatempóban kellett végeznünk mentorálási munkánkat. A helyzetet tovább nehezítette, hogy június hónapban véget ért a tanév, a pedagógusok nagy része el volt foglalva az évzáráshoz kapcsolódó egyéb munkákkal, továbbá a hónap vége felé a legtöbb oktatási intézményben már alig lehetett elérni az embereket. Mindez rendkívüli módon megnehezítette azon törekvéseinket, hogy személyes úton érjük el a környezeti nevelésben, az iskolák zöldítésében leginkább érintett pedagógusokat.

Elsőként rögtön, mikor hírt kaptunk arról, hogy a projekt elindulhat, összehívtuk az irodánkba egy egyeztető megbeszélésre a programba bevont iskolai szakértőnket, és valamennyi érintett munkatársunkat. A találkozón tisztáztuk a projektben résztvevő személyek feladatait. Áttanulmányoztuk a szerződést, a mentoráláshoz a Humusz Szövetség által megküldött útmutatókat, adatlapokat, jegyzőkönyvmintákat, valamint áttekintettük a címpályázathoz kapcsolódó dokumentumokat is.

Június elején e-mailben kerestük meg a megye valamennyi iskoláját azzal, hogy amennyiben az intézményük Ökoiskola címmel rendelkezik és e címet a jövőben is meg kívánja tartani, vagy a közeljövőben szeretne pályázni ilyen címre, illetve Örökös Ökoiskola címre pályázik, akkor előzetes regisztráció útján hozza tudomásunkra azt, hogy érdeklődik a programunk iránt, és hogy szívesen venne részt személyes tanácsadásban, mentorálásban. Az előzetes regisztráció során a nyugat-dunántúli régióból mindösszesen 10 iskola jelentkezett. A meglehetősen alacsony szám miatt úgy döntöttünk, hogy az év második felében újra, több csatornán keresztül fogjuk megkeresni a régió iskoláit.

Közben megpróbáltunk olyan iskolákkal is kapcsolatot létesíteni, akik ugyan nem regisztráltak, de korábban már együttműködtünk velük valamilyen formában. Akiknél előadást tartottunk, vagy akik részt vettek valamelyik iskolai pályázatunkon, vetél­kedőnkön. Azt feltételeztük, ők valamennyivel nyitottabbak a kapcsolatfelvételre.

A regisztrálókból, valamint korábbi iskolai kapcsolatainkból egy partneri adatbázist állítottunk össze, mely tartalmazza az iskolák legfontosabb adatait, a kontakt­szemé­lyek elérhetőségeit.

Az adatbázisban szereplő iskolák közül első körben a Győr-Moson-Sopron megyei­ek­kel próbáltuk felvenni a személyes kapcsolatot, ám a fentebb említett körülmények nem kedveztek a sikeres kapcsolatfelvételnek.

Az iskolákkal így csupán csak a telefonos kapcsolatfelvétel történt meg. A következő félévekben terveink szerint sokkal hatékonyabban próbáljuk elérni az iskolákat.

A telefonos kapcsolatfelvételekről mentorálási jegyzőkönyveket, és mentorálási napló­kat készítettünk.

Összességében a kitűzött célt, a 10 iskola elérését megvalósítottuk, ám tudjuk, hogy ennél hatékonyabban is végezhettük volna ezt a munkát. Arra a megállapításra jutottunk a mentorálással kapcsolatban, hogy a következő félévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tanácsadásokra. Ki kell dolgoznunk egy stratégiát, amivel hatékonyabban tudjuk elérni az iskolákat, és kellő időt kell hagyni a munka elvégzésére. Terveink szerint a nyári szünet végétől, az új tanév kezdetével tudjuk elkezdeni a valódi, eredményes mentorálási tevékenységünket.

Győr, 2014. június 30.

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás