Az iskolák mellett az óvodáknak is mentori segítséget nyújtottunk. Mentorként egyfelől a felmerülő problémák kezeléséhez adtunk segítséget, másfelől a szakmai igényeket igyekeztünk kielégíteni. Információval szolgáltunk a Zöld Óvodákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A mentorált intézményeket a későbbiekben ellátjuk a pályázáshoz szükséges segédanyagokkal is. Az óvodai mentorálás első szakaszáról szól az alábbi szöveges beszámoló.

Nem túl sok idő állt rendelkezésünkre a projekt elindulása és az első féléves terv teljesítési határideje között, így kissé kapkodva próbáltuk elérni az erre a félévre kitűzött célunkat, azt, hogy 10 óvodát mentoráljunk.  Nem könnyítette meg a dolgunkat az sem, hogy az óvodákat is érinti a nyári szünet, illetve a szabadságolások. Június végén már alig lehetett elérni az embereket a legtöbb intézményben, így azon törekvéseink, hogy személyes úton érjük el a környezeti nevelőket, nem kecsegtettek nagy sikerrel.

A tervünk teljesítésének érdekében először egy egyeztető megbeszélést tartottunk az irodánkban a programba bevont óvodai szakértőnkkel, és valamennyi érintett munkatársunkkal. Megbeszéltük a projektben résztvevő személyek feladatait, át­tanul­mányoztuk a szerződést, a mentoráláshoz kapott segédanyagokat, útmuta­tókat, adatlapokat, jegyzőkönyvmintákat.

Még június legelején megkerestük e-mailben a megye valamennyi óvodáját azzal, hogy amennyiben a Zöld Óvoda cím birtokosa, és e címet a jövőben is megtartaná, vagy a közeljövőben szeretne pályázni ilyen címre, vagy az Örökös Zöld Óvoda címre, akkor előzetesen regisztráljon, hogy ezzel is tudassa velünk, hogy programunk felkel­tette az érdeklődését, és szívesen venne részt személyes tanácsadásban, mento­rá­lás­ban. A nyugat-dunántúli régióból az előzetes regisztráció során csupán 14 óvoda jelent­kezett. Az alacsony szám arra sarkall minket, hogy második félévben újra, más csa­tornákon keresztül is megkeressük a régió óvodáit.

Természetesen kísérletet tettünk olyan óvodákkal is felvenni a kapcsolatot, akik ugyan a regisztrálás lehetőségével nem éltek, ám korábban már együttműködtünk velük valamilyen formában. Hiszen sok olyan óvoda akad, akiknél már tartottunk előadásokat, vagy akik részt vettek valamelyik óvodák számára kiírt pályázatunkon, vetél­kedőnkön. Abban bíztunk, hogy ezek az óvodák nyitottabbak a kapcsolat­felvételre.

Az ilyen módon összegyűjtött intézmények legfontosabb adataiból, a kontakt­szemé­lyek elérhetőségeiből létrehoztunk egy óvodai partneri adatbázist, melyet a jövőben folyamatosan frissítünk.

Ebben az adatbázisban szereplő óvodák közül - annak ellenére, hogy a fent említett körülmények nem kedveztek a sikeres kapcsolatfelvételnek - első körben megpróbál­tuk felvenni a személyes kapcsolatot a Győr-Moson-Sopron megyeiekkel.

Az óvodák többségével csupán a telefonos kapcsolatfelvétel történt meg, ám néhány esetben sor került személyes találkozókra is. Terveink szerint a jövő félévben sokkal hatékonyabban próbáljuk elérni az óvodákat.

A személyes és telefonos kapcsolatfelvételekről mentorálási jegyzőkönyveket, illetve men­to­rálási naplót is készítettünk. A személyes találkozókon jelenléti ívek is szület­tek.

Úgy véljük, hogy annak ellenére, hogy a kitűzött célt, vagyis a 10 óvoda elérését megvalósítottuk, ennél hatékonyabb munkamódszer kidolgozására van szükség.  Véleményünk szerint a következő félévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tanácsadásokra. Szükségessé vált annak a stratégiának a kidolgozása, amellyel sokkal hatékonyabban érhetjük el az óvodákat. A tervünk az, hogy kellő időt hagyva a munka elvégzésére, a nyár végétől valódi, eredményes mentorálási tevékenységet végezzünk.

 

Győr, 2014. június 30.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás