Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Ha azt nem is dönthetitek el, hogy csináljátok-e, vagy nem csináljátok, de hogy mit szeretnétek csinálni, az rajtatok múlik.

 

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy egyesületünk, a Reflex Környezetvédő Egyesület is fogad közösségi szolgálatra jelentkező olyan diákokat, akik elhivatottságot éreznek a környezetvédelem iránt.

 

Ahhoz, hogy jelentkezhess hozzánk közösségi szolgálatra, először egy jelentkezési lapot kell kitöltened, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, az általad választott tevékenység(ek) megjelölését, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A Jelentkezési lap leadásával jelezned kell az iskoládnak a közösségi szolgálatra való jelentkezést. Fontos az, hogy amit kitaláltok, ahhoz az iskola vezetés jóváhagyását is megszerezzétek hozzá.

Az iskolátoknak együttműködési megállapodást kell kötni velünk arról, hogy milyen keretek közt fogadhatjuk az iskola tanulóit.

Elsőként tehát a honlapunkról letölthető jelentkezési lapot kitöltve juttasd el az iskola igazgatójához, vagy az illetékes tanárhoz, aki a közösségi szolgálattal foglalkozik. Csak ezután kezdheted meg nálunk a szolgálat letöltését.

 

Tájékoztatásul és kedvcsinálóként leírjuk, hogy milyen feladatok elvégzésébe szeretnénk bevonni a diákokat a 2013/14. tavaszi félévétől. 

Amennyiben érdekel a lehetőség, hogy nálunk teljesítsd a közösségi szolgálatot, várjuk a jelentkezésedet!

 

Választható feladatok

Feladatok részletezése

Feladatok helyszínei

Ütemezés

Önkéntessel szemben támasztott elvárások

Közösség- és csapat­építés a jelentkező önkéntesekkel

Aktív részvétel

Győr, Pápateszér

Győr – 2014. február;

Pápateszér – 2014. május

Aktív részvétel

Részvétel a „Lábbusz” elnevezésű KEOP- programunk kam­pá­nyá­hoz kapcsolódó tevé­kenységekben

Irodai munkák: felmérő-ívek sokszorosítása, postázása, feldolgozása; adminisztráció; képek előkészítése kiállításra, kiállítás berendezése

Győr

2014. február - június

Aktív részvétel

Aktív részvétel szem­lé­let­formáló kam­pá­nyok­ban, akció­na­pok­on, rendezvényeken és fesztiválokon

pakolás, berendezés, kiadvány­osztás, aláírásgyűjtés, kérdő­ívezés, kommunikációs felada­tok, segítség gyerekfoglal­ko­zá­sok lebonyolításában

Győr és környéke, Tényő, Kajár­péc, Kunsziget, Répceszeme­re, Pápate­szér, Komárom

Általában hétvégenként tavasszal és nyáron, jelenleg ismert pontos idő­pon­tok: Környezet- és Természet­vé­dő Szervezetek Országos Találkozója Komárom, 2014. április 25-27;

Győrkőc Fesztivál, 2014. július eleje

Jó kommuni­ká­ci­ós készség,

Jó kapcsolat­teremtő képesség,

Oktatóközpontunk fenn­tartási, kert­ren­dezési munkálatainak segítése

Terepi munkák: faültetés, fametszés, tereprendezés, stb.

Pápateszér

2014. tavasz, nyár – hétvégenként, vagy oktatási szünetben

Fizikai felkészültség

Nyári bakonyi tábora­ink­hoz kapcsolódó feladatok

A szervezés és lebonyolítás segítése

Győr, Pápateszér

2014. április - augusztus

Pedagógiai érzék

 

Mellékletek:
FájlFájlméret
Fájl letöltése (közösségi szolgálat jellap Reflex.doc)Jelentkezési lap34 kB

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás