Törvényes határidőn belül megfellebbeztük a győri Malom liget fáinak kivágási engedélyét, melyet az ügyben kijelölt hatóságként eljáró Pannonhalma Város Jegyzője adott ki. Az engedély hatályon kívül helyezését azután kértük, hogy iratbetekintés útján végre megismertük Győr város Malom ligetre vonatkozó terveit. Ezek alapján megállapítható, hogy a kivágásra ítélt fák egy része nem áll a Malom ligetben tervezett fejlesztés útjában. Továbbra is érthetetlennek tartjuk azt, hogy a 24 kivágni tervezett fa helyére miért csak hármat kívánnak helyben (a Malom liget területén) pótolni, hiszen sokkal több fa is elférne ott. A kivágásra jelölt fákat helyszíni bejárás keretében több alkalommal is megtekintettünk, és megállapítottuk, hogy több fa állapota sem ad okot az eltávolításukra. Mindezek miatt kértük a fakivágási engedély elutasítását a hatóságtól. Kifogásainkat az alábbiakban részletezzük.

1. A fakivágási kérelem alátámasztására 2017 decemberében 12-én szakértői vélemény készült, amely december 7-én végzett vizsgálatokon alapul. Furcsa módon a Malom liget felújítását bemutató 2017 áprilisában elkészült kertépítészeti terven pontosan azok a fák nem szerepelnek, amelyeknek a vizsgálatát csak fél évvel később végezték el és ítéltek kivágásra. Ez alapján vagy a terveket készítő látott a jövőbe és tudta, hogy melyik fáknál tapasztalható tőben 10%-os száradás, vagy valós volt az a szakértői vizsgálatot végzőktől származó információ, hogy a vizsgálat előtt megvolt a fejlesztés prekoncepciója, azaz nekik csak alá kellett támasztaniuk valahogy, hogy a fákat ki kell vágni.

Malom liget – Kertépítészeti terv fotómásolata, melyet 2018. március 20-án készítettünk Győr MJV Településfejlesztési Főosztályán a Fűke Péterrel folytatott egyeztetésen. A 2017. április30-án elkészült tervről pontosan azok a fák hiányoznak, amelyeket a 2017. december 9-én elvégzett szakértés és FAKOPP-os vizsgálat alapján akarnak eltávolítani.

2. A TOP-6.3.2-15-GY1 számú „Zöld város kialakítása Győrben” projekt leírása szerint a projekt megvalósítása nem jár klímakockázattal. Ez az állítás feltételezi, hogy a projekt akcióterületein az aktív szén-dioxid nyelők mérete – azaz a fák lombozatának mérete – nem csökken. Figyelembe véve, hogy a több mint húsz fa helyett mindössze három fa ültetését tervezi a Győrszol Zrt. a projekt területén a pályázat alapvető mutatója nem érvényesül, hiszen a terület fáinak eltűnésével, azok kisebb számú és jóval kisebb méretű fákkal történő pótlásával nagymértékben csökken az a lombfelület, amely eddig ökológiai szolgáltatásaival javította a hely klimatikus és környezeti állapotát. 

A Magyar Faápolók Egyesületének Faérték-számító programjának segítségével elvégzett számítás szerint a 24 fa kivágásával mintegy 8000 m2 lombfelület tűnik el, melyet helyben mindösszesen 2-3 m2 lombfelülettel pótolnának, mely semmiképpen sem nevezhető elhanyagolható mértékűnek. Ekkora asszimiláló felület eltűnése rendkívül negatív hatással van a helyszín mikroklímájára, hiszen kihat az a fény- és hőviszonyokra, a párolgás és a relatív páratartalom alakulására. Az sem elhanyagolható, hogy egy ekkora lombfelület egy vegetációs időszak alatt kb. 1300 kg oxigént termel és kb. 1180 kg CO2-t köt meg, továbbá mintegy 9 tonna szilárd és légnemű szennyezőanyag kiszűrésére képes (Forrás: Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezet védelmében). A közelben lakók, a ligetet használók életfeltételeinek romlása miatt is indokolatlannak tartjuk a fák ilyen nagy számban történő kivágását.

3. A szakértői vélemény több fa eltávolítását javasolja úgy, hogy a fa egészségi és/vagy statikai állapotfelmérése ezt nem feltétlenül indokolná, így ezek kivágásával egyesületünk nem ért egyet:

- 9. sz. csörgőfa – Egészséges kis fa, ami a szakértői vélemény szerint felázott talaj esetén kidőlhet, mert a fa törzse megdőlt, a kivágás indoka nem megalapozott.

- 10. sz. fehér nyárfa – Gyönyörű fa, amely ahogy a szakértői vizsgálat is leírja, egészséges leszámítva egy a korábban eltávolított ághelyen lévő, elhanyagolt (korábban nem kezelt) sebhelyet, mely kezeléssel még gyógyítható, a koronából a száraz résszel eltávolíthatóak, a kivágás indoka így nem megalapozott;

- 15. sz. fehér nyárfa – Gyönyörű fa, amelyen a szakértői dokumentumban leírtakkal szemben a lemetszett ághelyek begyógyultak és nem korhadóak. A koronából eltávolított száraz részek után a fa 20-30 évig nem jelent különösebb kockázatot, így a kivágás indoka nem megalapozott;

- 72. sz. magas kőris szomorú fajtája – Véleményünk szerint a fa csekély szilárdsági csökkenése nem indokolják a fa kivágását, mivel az a park olyan részén helyezkedik el, ahol nem jelent balesetveszélyt;

- 71. sz. nagylevelű hárs – A vizsgálat minimális szilárdságcsökkenést állapít meg, a korona száradó részeire hivatkozva kérik a fa eltávolítását, mellyel nem értünk egyet, a korona alakításával a fa megmenthető;

- 32. sz. korai juhar – Műszer vizsgálat nem történt, a szakértői anyag korhadó sebre hivatkozva kéri az eltávolítást. A fán a szakvéleménnyel ellentétben nincs korható seb, a fa sérülése begyógyult, így eltávolítása nem indokolt.

- 24. sz. ezüst juhar – Nem értjük, hogy a szakértői vélemény miért nyilvánítja betegnek a fát, mivel erre utaló jel nincs, és a szakértői anyag sem ír le ilyet, ezért eltávolítást nem támogatjuk;

- 23. sz. magas kőris – Gyönyörű fa, melynek a tövénél valóban némi korhadás tapasztalható, de a törzs vastagsága folytan a szilárdságcsökkenés nem jelent statikai kockázatot, balesetveszélyt, az eltávolításával nem értünk egyet;

- 51. sz. korai juhar – Nem történt műszeres vizsgálat, a törzsön található seb szemmel látható módon begyógyult, a fa kivágása helyett javasoljuk a lámpaoszlop áthelyezést;

- 50 sz. korai juhar - Nem történt műszeres vizsgálat, a törzsön található seb szemmel látható módon begyógyult, a fa eltávolítást nem támogatjuk.

4. Nem derül ki, hogy a Győrszol Zrt. a kivágott több mint 20 fa helyére pótlásként a Malom ligetben miért csak 3 fa ültetését tervezi. Az 1. sz. mellékletben bemutatott Malom liget - Kertépítészeti terv alapján a területen jóval több fa is elférne. 

5. Mind a Győrszol Zrt. kérelme, mind az első fokú határozat indoklása több helyen pontatlan:

5.1. A szakértői vélemény 32 db fával foglalkozik a Malom ligetből és további kettővel a Corvin utcából (mert észrevették, hogy azok rossz állapotúak, és ki kell azokat vágni);

5.2. A jegyzőkönyv szerint 13 műszeres vizsgálat volt, ez 5 fánál szilárdságcsökkenést, 6 fánál száradást mutatott (némelyiknél csak enyhe mértékben);

5.3. A 10-es és a 71-es számmal jelzett fáknál nem mutatott ki semmi problémát a műszeres vizsgálat, mégis kivágásra ajánlották;

5.4. A első fokon eljáró Pannonhalma Város Önkormányzat Jegyzője 23 db Malom ligeti fára adott ki kivágási engedély, plusz egy Corvin utcai fára, aminek kivágására a kérelmező nem nyújtott be kérelmet.

5.5. A 24 db engedélyezett fakivágásban szerepel a 80. számú fa is, amelyet korábban már kivágtak.

5.6. Az engedély indoklásában csak 21 db fa kapcsán idéz az engedélyező a szakértői anyagból.

6. A Győrszol fakivágási kérelem helyettesítésre benyújtott levele nem tartalmazza a törvény által elvárt részleteket (346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.sz. melléklet):

6.1. Hiányzik a tervezett kivágás kivitelezésének részletes leírása;

6.2. Hiányoznak a fás szárú növények tervezett pótlásának elvárt adatai: a fajták és darabszámok egyáltalán nem jelennek meg, a kiültetési helyszínek pedig elfogadhatatlanul elnagyoltan kerülnek meghatározásra, nem pedig a törvény által elvárt, egyedenként megjelölt helyszínekkel;

6.3. Hiányzik a fakivágások pontos indoka: „A műszeres vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kijelölt fák többségénél valóban eltávolításra okot adó egészségügyi körülmény áll fenn” gondolat nem igazán nevezhető valós és megalapozott indoknak.

Szólj hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás