Információs Nap szervezése

Időpont: 2015. november 20. (11:00-15:00)

Helyszín: Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.)

 

A helyszínválasztás miatt a rendezvényre elsősorban Vas megyei óvodákból érkező vendégeket vártuk, azonban mivel az eseményt meghirdettük az egész régióban, így várható volt, hogy érkeznek résztvevők a szomszédos Zala megyéből is, esetleg Győr-Moson-Sopronból is.

Az információs nap programja

11.00 - 12.00 regisztráció, a Zöld Óvoda Program bemutatása, háttere, előnyei, a címpályázat bemutatása

12.00 - 12.20 szünet, Zöld Kiállítás

12.20 - 13.50 műhelymunka (a címpályázat során felmerülő nehézségek, akadályok) és egy címet már elnyert Zöld Óvoda bemutatkozása

13:50 - 14.10 szünet, Zöld Kiállítás

14:10 - 15:00 Natura 2000 területek bemutatása

 

Az információs nap menetrendje alapján felkértük az előadókat az egyes előadások megtartására. Az egy korábban címet már elnyert Zöld Óvoda bemutatására Surányiné Palkó Eleonórát, a rendezvénynek helyszínt biztosító óvoda, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvodának vezetőjét kértük fel.

A rendezvényen - a közeljövőben Zöld Óvoda vagy az Örökös Zöld Óvoda címre pályázó intézmények közül - 12 óvoda 21 pedagógussal képviseltette magát, továbbá az egyik óvoda fenntartójaként egy települési önkormányzat is képviseltette magát egy fővel.

Az információs nap kezdetén az óvoda vezetője, Surányiné Palkó Eleonóra üdvözölte a résztvevőket. A nyugat-dunántúli regionális forrásközpont nevében Horváth Ferenc, a Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke köszöntötte röviden a megjelenteket, egyben megköszönte a házigazdának, hogy helyszínt biztosítottak a rendezvényhez.

Az óvodai információs nap programjának ismertetése után első előadóként Horváth Ferenc bemutatta röviden a Reflex Egyesületet, valamint a pár mondatban a program koordinátoraként a HUMUSZ Szövetséget, majd ismertette a Zöld Óvoda programot. Részletesen bemutatta a címpályázathoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat, és az érdeklődök figyelmébe ajánlva a legfontosabb szakirodalmakat, segédanyagokat, elérhetőségeket. A regionális forrásközpont nevében minden szakmai segítséget felajánlott a pályázóknak.

A program második része egy címet korábban már elnyert zöld óvoda bemutatkozásával folytatódott. Surányiné Palkó Eleonóra, a rendezvénynek helyszínt biztosító óvoda, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvodának a vezetője mutatta be 25-30 perces előadásában az általa irányított intézményben folyó környezeti nevelési tevékenységet, illetve az ott elért eredményeket.

A folytatásban a Reflex Környezetvédő Egyesület környezeti nevelőjének, Szűcs Gábornak a levezetésével műhelymunka kezdődött a címpályázás során felmerülő akadályok, nehézségek átbeszélésére, illetve a felmerülő problémák megoldására.

Szűcs Gábor ppt-bemutatóval kísért előadásában külön kitért arra, hogy nem csak a Nyugat-Dunántúl megyéit figyelembe véve, de az országos adatokat tekintve is Vas megye áll a legkevésbé jó helyen. Elmondta, hogy programunk célja az, hogy azokat az óvodákat, ahol eleve „zöld óvodai” tevékenységet végeznek, próbáljuk rábeszélni a címpályázásra. Tapasztalataink szerint jó néhány található ilyen Vas megyében is. Munkájuk elismerése lenne az államilag elismert minőségjelző, a zöld óvoda cím.

Biztatásként elhangzott, hogy minden óvoda lehet zöld óvoda, amely intézmény a hatályos jogszabályok szerint működik, hiszen az szinte biztosan teljesíti a pályázati kritériumrendszer első pályázókra vonatkozó követelményeit.

Ezután a jelenlévők „mutatkoztak be”. Elmondták, ki mennyire ismeri a pályázatot, milyen nehézségeket lát. A levezető a kérdésekre adott válaszaiban próbálta eloszlatni leggyakrabban felmerülő aggályokat, miszerint a pályázat elkészítése során, illetve a zöld óvodaként működés során sincs kötelezően elvégezendő, azonnali pénzkiadást igénylő feladat. A kérdések és válaszok elhangzása után a végére minden a "helyére került", nem maradt kétség vagy hiányérzet egyetlen résztvevőben sem.

A pályázatok elkészítését segítendő Surányiné Palkó Eleonóra egy rövid ppt-előadást tartott a Zöld óvoda kritériumrendszerről. A résztvevőket a jövő első negyedévi pályázásra kérte/biztatta, már csak azért is, mert Vas megye nagy lemaradásban van!

Záró programként Lajtmann József, a Reflex Környezetvédő Egyesület tagja, szakértője tartott egy színes, képekkel gazdagon illusztrált előadást a Natura 2000-es területekről, elsősorban Vas megyére koncentrálva. A bemutató során a résztvevők kezébe adta Pro Vértes Közalapítvány által kiadott, a helyi védett területeket megyénként összegyűjtő, képekkel, szöveggel illusztrált térképeit. A résztvevőket arra biztatta, hogy ismertessék meg az óvodásokkal is a közvetlen környezetükben található helyi védett és Natura 2000-es területeket, hiszen ezáltal erősebb lesz a kötődésük a lakóhelyükhöz, illetve a tájhoz, amelyben élnek.

Az információs nap programpontjai közötti szünetekben ökofrankó büfével vártuk vendégeinket, továbbá egy főként ismeretterjesztő brosúrákból, kiadványokból álló zöld kiállítást is szerveztünk a vendégeink számára.

Az óvoda előterében pedig a házigazda intézmény helyi termelők részvételével egy kisebb ökovásárt szervezett, amely jól illeszkedett rendezvényünkhöz.

A lelkes, többségében aktívan hozzászóló résztvevők, a kitöltött rendezvényértékelő lapok tanúsága szerint jó hangulatúnak, alkotó légkörűnek, segítőnek, összességében hasznosnak ítélte a szombathelyi tájékoztató napot.

Intézményi mentorálás

2015. év II. félévében a mentorálási tevékenységünk első lépéseként a korábban mentorált óvodákat hívtuk telefonon, az iránt érdeklődve, hogy miként állnak a pályázat benyújtásával. Biztattuk őket, hogy lehetőség szerint még a szeptemberi határidő előtt nyújtsák be a pályázatukat.

Szeptember végéig a tervezetteknek megfelelően 15, illetve azt követően december közepéig bezárólag további 10 újonnan pályázó intézményt sikerült mentorálni a nyugat-dunántúli régióban.

E-mail-es felhívásunkra többen jelezték, hogy szívesen veszik ingyenes segítségünket, és várnak minket, hogy segítséget adjunk a pályázat elkészítésében. Az óvodák képviselői ebben a félévben is örömmel fogadták jelentkezésünket, a megkeresett óvodák többsége a telefonos tájékoztatók alapján éltek a személyes tanácsadás lehetőségével is. A személyes mentorálások nagy részét augusztus végén, illetve szeptember hónap elején, továbbá októberben végeztük.

Örömteli tapasztalat, hogy az intézmények többsége nem zárkózott el a címpályázat benyújtásának lehetőségétől. Általánosan elmondható, hogy az óvoda pedagógusok még mindig nyitottabbak, érzékenyebbek a téma iránt, bár már itt is érzékelhető némi apátia, rosszkedv az oktatás politika aktualitásai miatt!

A mentorálás során az óvodákat tájékoztattuk a legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régiós bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. Tájékoztattuk az óvodákat a tervezett információs napról, illetve a 2016. I. félévében megtartandó térítésmentes akkreditált képzésünkről is.

A mentorálást követően igény esetén megküldtük a kért segédanyagokat, illetve az útmutatókat.

"A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja."

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás