Győr legnagyobb és egyben leghangulatosabb városrészének, Nádorvárosnak legszebb parkja, a Bem tér lett az újabb kiszemeltje a város aszfaltbővítési terveinek. Az egykori Szent György tér a magyar-lengyel barátság jegyében lett átkeresztelve sok-sok évvel ezelőtt Bem térre, majd, itt helyezték el a magyar szabadságharc tábornokának emléktábláját, a két nép barátságát jelképező szobrot, a tragikusan elhunyt lengyel államelnök emléktábláját és a második világháborús lengyel katonai emlékművet is. Most a zöld növényzet helyett fekete aszfaltparkolókkal kívánják a teret "szebbé" tenni…

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület levele, felmérése és álláspontja a tervezetről, valamint a szükségszerű jobbító javaslatai:

A napokban jutott el hozzánk a Hidro-Plan Kft. lakossági kérdőíve, amely a Győr-nádorvárosi Bem téren kialakítandó 106 darab parkoló ügyében tesz fel - rendkívül félrevezető - kérdéseket. Nagyon meglepett bennünket, hogy a helyi képviselő nevének felhasználásával állítanak valótlanságot. A Reflex elnöke és több tagja lakik ezen a területen, de egy nap sem tapasztalták, hogy itt „parkolási feszültség” lenne. Az itt élők utcán, garázs­ban, belső udvarban mindig el tudják helyezni a gépkocsijukat, ahogy az intézményekhez (iskola, statisztikai hivatal), a szolgáltatókhoz (bolt, szerviz, patika) érkező ügyfelek, valamint a sportrendezvényen résztvevők (kispályás focicsapatok) is gond nélkül le tudják parkolni autóikat. A szerkezeti terv módo­sításával már a város más pontjairól is megkeresték a Reflexet az ott élők panaszaikkal. S minden esetben beiga­zolódott, hogy a parkoló-építési tervek sem felmérést, sem helyismeretet, sem vélemény­lekérdezést, közvélemény-kutatást, és így a beruházást alátámasztó elemzést sem tartalmaztak. Vagyis megalapo­zatlanok, ötletjellegűek voltak. Cáfolva a szerkezeti terv módosításának szükségességét a Reflex Egyesület önkén­te­seivel végeztünk el tízszeri (kétszer csütör­­tökön, pénteken és hétfőn, kétszer szombaton és vasárnap) felmérést, illetve lakossági lekérde­zést.

 

A Bem tér gépkocsi parkolási adottságai:

északi oldal:   62% (részben tiltott , részben adott, vagy időhöz kötött  kétoldali lehetőség),

keleti oldal:  100% (mindkét oldali lehetőség),

déli oldal:    100% (részben egyoldali, de nem használt kétoldali lehetőség),

nyugati oldal     0% (parkolási tilalom - Zrínyi utca).

 

A becsatlakozó utcák torkolati, parkolásra használható területei (30 m):

Kétoldali lehetőség - Dembinszky, Eőrsy, Táncsics és Petz utcák)

Egyoldali lehetőség - Dugonics, Galamb, Wesselényi utca,

Parkolási tilalom - Zrínyi utca (érthető), Láhner (megalapozatlan).

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület gépkocsi parkolási felmérései:

A mért maximális terhelés (2011. november 14. péntek, 14 óra):

A Bem teret övező úttesteknél

a tér körül parkoló gépkocsik száma:     51 darab (65%)

a tér körüli üres parkolóhelyek száma:  27 darab (35%)

a becsatlakozó utcák parkolásra használható torkolati szakaszánál (30 m):

a parkoló gépkocsik száma:                   29 darab (51%)

az üres parkolóhelyek száma:               28 darab (49%)

(Megjegyzés: az esti és a hétvégi felmérések adatai messze alatta vannak a fenn leírt 65%-os és 51%-os kihasználtságnak, viszont tükrözik a helyiek parkolási igényét.)

 

A helyi lakosság (lakók, vásárlók, járókelők, sportolók, gépkocsivezetők) lekérdezése

(megjegyzés: csak elemzés-szintű, és nem reprezen­tatív értékű felmérés):

Megkérdezettek száma:                                                                63 fő

Egyetért a parkolók építésével:                                                     5 fő  (8%)

Szükségtelennek tartja a további parkolóhelyek kialakítását:     47 fő (75%)

Nem kívánt választ adni:                                                               11 fő (17%)

(a megkérdezett emberek közül gépkocsival rendelkező

 válaszadó volt:                                                                             34 fő (54%).

 

A fenti adatok is alátámasztják - hogy a tervezés megalapozatlan, a Bem tér környékén nem szükséges parkolóhelyeket kialakítani, ahogy nem szükséges további külső forgalmat sem ide indukálni. Ráadásul Győr hazánk egyik legkisebb belterületi zöldfelülettel bíró városa, ahol a zöldterületet gépkocsiforgalomnak átadni vétek. Számunkra érthetetlen, hogy irodában, pauszpapírra, térképre támaszkodva csak zöld­terület rovására lehet egy Győr méretű város parkolás-fejlesztési koncepcióját megalapozatlanul „kidolgozni”, s azt az önkormányzati képviselőknek előterjeszteni...

 

A Bem téri lakók - nagy számban, az eddig elért lakók 92%-a - aláírt nyilatkozattal kívánnak fellépni a zöld­terület rovására történő, felesleges parkolók építése ellen, melyet a Reflex Egyesület és annak jogsegély­szolgálata is felvállalt, támogat. Amennyiben számunkra nem érthető okból, az itt élők véleményének figyelmen kívül hagyásával továbbtervezésre, vagy önkormányzati (bizottságok, Közgyűlés) döntésre kerülne a sor, akkor kérjük, hogy a Bem téri lakók meghívásával, és egy döntést megelőző, kontroll szintet betöltő lakossági fórumra (pl. Baross Gábor iskola) kerüljön sor! Kezdeményezzük, hogy a helyi képviselő azt hívja össze!

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület jobbító javaslatai a város egyik legszebb közparkjának, a Bem térnek szebbé, jobbá tételére:

§         Javasoljuk, hogy a rozoga, vas- és drótkerítés legyen eltávolítva, helyette vagy nyitott legyen a tér, vagy élő sövénysor legyen telepítve.

§         A közel ötven éves fűzfák kapjanak rendszeres ápolást (fagyok idején, koruk miatt ágaik ve­szélyesek a járókelőkre).

§         Egyszer már legyenek kijavítva a járdák (!), és svéd mintára egy-két helyen legyen járda- kiegészítés (a letaposott fű megmutatja az indokoltságát).

§         A lengyel katonai emlékmű mellett (betelefonálás ellenére) több hónapja ott van 2-3 m3 ág-, gally- és sövénynyiradék, melyet ideje elszállítani.

§         A nyilvános WC miért van, ha mindig zárt, vagy éppen csak raktárként funkciónál?

§         A modern játszótér karbantartása, talajcseréje miért maradt el idén?

§         És mondhatjuk még a közvilágítást, a folyamatosan rongált padok, hulladékgyűjtők állapotát, vagy a közbiz­ton­ság hiányát is.

Ezeket fontosabb tennivalónak tekintjük, mint az igények nélküli, megalapozatlan, a város költségvetését feleslegesen terhelő gépkocsi-parkolók építését.

 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás