stopA MAL ajkai vörösiszap-tárolójának egy évvel ezelőtti sajnálatos katasztrófája ismét ráirányította a figyelmet a volt almásfüzítői timföldgyár hulladéktárolóinak (zagykazettáinak) környezeti veszélyeire. Különös figyelmet (és óvatosságot) igényel az a tény, hogy a VII. sz. kazettára a győri Környezetvédelmi Felügyelőség engedélye alapján évi 130 ezer tonna veszélyes és nem veszélyes hulladékot hordanak (ennek "komposztálási" maradékával fedik le a területet).  Mindez közvetlenül a Duna mellett (köztük egy kétséges állapotú gáttal), a lerakó alatt szigetelés nincs, a kiépített figyelőrendszer pedig elégtelen. A felügyelőség által kiadott legutóbbi határozat szerint az arzénra megengedett "egyedi talajvíz-szennyezettségi" határérték 110.000-szerese a "normális" határértéknek. A Reflex Egyesület a Greenpeace kritikájával és figyelemfelkeltő akcióival egyetért.

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület egy évtizeddel ezelőtt, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásával négy tanösvényt alakított ki a Park működési területén. Így jött létre a Holt-Rába mellett, a Pannonhalmi Apátságban, a Szigetközben és a Sokorói-dombságban a több mint harminc kilométer hosszú bemutató útvonal. Ezek esőbeállókkal, pihenőhelyekkel, információs táblákkal, asztalokkal, padokkal, hulladékgyűjtőkkel és útbaigazító táblákkal kerültek kiépítésre.

szig

Bővebben...

faA Reflex Egyesület a szombathelyi Kerekerdő Alapítvánnyal együttműködve szépirodalmi, képzőművészeti, fotó- és filmpályázatot hirdetett a Győr-Moson-Sopron megyében élő általános, illetve középiskolás diákok számára abból az alkalomból, hogy az ENSZ 2011-et az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította. A pályázat sikeresnek tekinthető, hiszen Győr-Moson-Sopron megyéből összességében 114 db alkotás érkezett be. A beküldött pályaművek többségében megfeleltek a kiírás azon elvárásának, hogy a gyerekek próbálják megfogalmazni az erdők jelentőségével kapcsolatos véleményüket, üzenetüket.

Bővebben...

1Május 12-én sajtóközleményt tettünk közzé az MTI országos sajtószolgálatán keresztül. Az Átgondolt, társadalmi részvételen alapuló városfejlesztést Győrött! címmel közreadott szöveg végén jeleztük, hogy a felvetett problémákhoz kapcsolódóan lakossági tiltakozó megmozdulást tervezünk. A demonstráció időpontja: 2011.május 31. (kedd), 18:00 óra. A demonstráció helyszíne: Győr, Munkácsy utca - Benczúr utca sarka, a töltés mögötti árterület (volt városi korcsolyapálya). A demonstráció célja: az ártéri zöldterület megóvása, a tervezett parkoló építésének megakadályozása. Kérünk mindenkit, gyalogosan, vagy kerékpárral jöjjön a demostrációra! PARKOLÓK HELYETT PARKOKAT!

Bővebben...

starFelhívás önkormányzatoknak a legjobb megvalósított éghajlatvédelmi tevékenységért járó díjért.

A nemzetközi klímavédelmi tárgyalások eredménytelensége rámutat, hogy a nemzetközi és nemzeti vállalásokon túl, jelentős szerepe van, lehet a helyi, önkéntességen alapuló, éghajlatunk megóvásához kapcsolódó tevékenységnek is. E gondolat alapján alakult meg 20 évvel ezelőtt az Európai Klímaszövetség és tavaly annak magyarországi hálózata, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség.

Bővebben...

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten, a Hagyományok Házában mutatják be a Reflex Környezetvédő Egyesület kiállítását A PÁPATESZÉRI VÍZIMALMOK címmel. Megnyitó: 2011. január 21-én, 13 órakor a Hagyományok Háza emeleti galériájában (1011 Budapest, Corvin tér 8.). A kiállítást Sebő Ferenc nyitja meg, közreműködik a régi Sebő Együttes - Sebő Ferenc, Halmos Béla, Nagy Albert, Koltay Gergely.

Magyarországon egy település közigazgatási határain belül egykor Pápateszéren működött a legtöbb – szám szerint 25 – patakmalom. Ezek, mint Wöller István malomkutató, hazai vízimalmaink avatott ismerője írja, „a XVIII. század végén már álltak és a XIX. század vége felé még üzemeltek”.

1975 augusztusában a Kassákban működő Sebő Klub tagjai Pápateszéren a tánctanulás mellett építészeti felmérést végeztek, aminek eredményeként a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum dokumentációs tára ma 6 pápateszéri patakmalom részletes – a malomgépészeti berendezéseket is magában foglaló – építészeti dokumentációját őrzi. A '75-ös tábort Héra Éva szervezte, a felmérést Kecskés Péter néprajz szaktanácsadó, Kovács István László építész és Szabó József iparművész irányította.

Az általuk készített építészeti dokumentáció alapján bármelyik (időközben romossá vált, vagy összedőlt) malom hitelesen újraépíthető.

A 6 építészetileg felmért malom közül a Reflex Környezetvédő Egyesület jelenleg a volt fenyőfői községi malom (Fekete-malom) újjáépítésének lehetőségét vizsgálja. Célunk, hogy Pápateszér önkormányzatával, a malmok egykori és mai tulajdonosaival, vízimalmokkal foglalkozó szakemberekkel együttműködve újjáépítsünk legalább egyet a hajdan volt 25 pápateszéri vízimalomból, s a malomköves őrlést bemutató, működő malmot (malmokat) bevonják a Bakonyalja és a Dunántúl ökoturisztikai kínálatába.

A PÁPATESZÉRI VÍZIMALMOK című kiállítás az 1975-ös felmérést és a tábori életet mutatja be.

 

A kiállítást a Reflex Környezetvédő Egyesület megbízása alapján rendezte: Szabó József és Szabó Melitta. Szöveg: Héra Éva, Kovács István László, Nagy Péter, Wöller István.

Fotók: Szabó József.
A Birkás (Bögi) malom makettjét Orbán Irén tanárnő vezetésével a Pápateszéri Körzeti Általános Iskola diákjai -  Baranyai Renáta, Bóka Nelli, Koncz Kevin, Róka Ádám, Sabján Dóra, Tóth Márk, Vizer István - készítették 2009/2010-ben. A makettről készített fotókat lásd: http://picasaweb.google.com/npluszp/ABirkasBogiMalomMakettje?authkey=Gv1sRgCLz72rWhhoHuHw#

Az építészeti tervrajzok eredetije a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum dokumentációs tárában található. A kiállítás elkészítését a Norvég Alap támogatta.

 

A kiállítás 2011. március 25-ig látogatható.

- A HEREDITAS Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a HEREDITAS Galéria VÍZIMALOM-ÉBRESZTÕ Újjáéledő vízimalmok Pápateszéren címmel, 2010. január 27-án, csütörtökön, 18 órakor nyíló kiállítására.

Megnyitja: dr Balázs György néprajzkutató, dalaival közreműködik: Lovász Irén.
- A kiállítást rendezte: Kovács István László, fotók: Szabó József — Szabó Melitta
- Megtekinthető 2010. február 5-ig, 10-18 óráig.
- helyszín: HEREDITAS Galéria (1052 Budapest, Vitkovics Mihály u. 12.) tel.: + 36 1 317 8103, +36 70 277 4643, +36 20 546 4078

Bővebben...

Egyesületünk is megdöbbenve értesült az ajkai timföldgyár vörösiszap tárolójának katasztrófájáról. Percről-percre követjük a Torna, a Marcal, a Rába, valamint a Duna sorsát. Munkatársaink helyszíni bejárás során is meggyőződtek a tragédia okozta környezeti károkról. Döbbenet, tragédia, katasztrófa és legfőképpen szégyen, ami eszünkbe jut. Nemrég fejeztük be a Marcal felszínalatti vízvédelmi projektünket, amiben apró, de szép sikereink voltak, és erre most, tessék…! Mint a tenyerünket ismerjük ezt a kis folyót, oldalvizeit, holtágait, a vízgyűjtőjét, növényeit, állatait, az ott élő embereket, és megint csak azt tudjuk most mondani, hogy erre most, tessék - minden más lett, minden más lesz! Az extra profitért döbbenetes bűnök történtek/történnek ebben az országban a természeti értékekkel szemben - legálisan, papíron lezsírozva, hatóságilag elfogadva. S ha a szándékos semmittevés miatt baj van, akkor azt a természetre fogják. Szégyen. A Reflex Egyesület aláíróként csatlakozott a környezetvédő szervezetek alábbi állásfoglalásához, melyben egyebek közt a hasonló helyzetek elkerülésére tesznek intézkedési javaslatokat.

Bővebben...

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás