A Természet- és Környezetvédő Társadalmi Szervezetek 25. Országos Találkozója Tokajban tartotta ez évi fórumát. A közel 500 részvevő a zöld gondolatok számos ágáról tartott plenáris és szekciós ülések sokaságából válogathatott. Ahogy arról már egy korábbi írásunkban beszámoltunk (http://reflexegyesulet.hu/index.php/510-koezoes-allasfoglalas-vizert-termeszetert-koernyezetert) a Reflex kezdeményezte „Vizeink” szekció kiemelkedően jól sikerült. Bizonyította ezt, hogy a határozati javaslatunk egységes támogatása mellett munkatársainkat delegálták a zöld társadalmi szervezetek a térségi vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsokba, bizottságokba.

 Megbízó levél (középső PDF a Duna-részvízgyűjtő VGT)

 

 


 

A jelenleg kidolgozás alatt lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2 (VGT-2) meghatározó része volt a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák vízgyűjtőnkénti véleményezése. A Reflex Egyesület társszervezeteivel közösen (vgt-munkacsoport) elkészítette a vitaanyagok részletes véleményezéseit. Ezeket, az adott területi (Duna-részvízgyűjtő, észak-dunántúli, nyugat-dunántúli) tanácsok, illetve azok munkáját előkészítő tervezési bizottságok megtárgyalták, s számos felvetést a tervezés részeként elfogadtak. Viszont több év tapasztalata, hogy ezen fórumoknak nem csak írásos anyaggal tudjuk a munkáját segíteni, hanem ha személyesen ott vagyunk az üléseken, s a tanácsok, bizottságok munkájában aktív és szavazati joggal bíró tagként ténykedünk.

A tokaji országos találkozón titkos szavazással döntöttek ezen megbízásokról. A Reflex közvetlen munkaterületén az alábbi egyesületi tagokat delegáltak a zöld civil szervezetek, két éves, 2017-es országos találkozóig szóló megbízással:

- dr. Hajósy Adrienne - Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Székesfehérvár),

- Lajtmann József - Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Győr), Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Szombathely) és Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság (Győr).

A Föld meghatározó életfeltételei, alapelemei közül a legnagyobb veszélyben az ivóvíz van. Hiánya kontinensenként napról-napra nő. A földi vízkészletből közvetlenül elérhető édesvíz, mely csupán 3 ezreléknyi mennyiség, kiemelt szerepet kap az Európai Unió Víz keretirányelvében. A VKI előírásai alapján jelenleg - minden tagállamra kötelező érvénnyel meghatározott és készülő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) szerves része a felszíni és a felszínalatti vizek védelme, jobb állapotba hozásának megfogalmazása. A VGT-2 összeállításához szükséges a vízfolyásokhoz és tavakhoz kötött részvízgyűjtők és alegységek problémáinak összegyűjtése. Ez európai szokásként nem csak lehetővé teszi, de el is várja a lakosság (elsősorban a víztestekkel érintett települések lakóinak) véleményét. A civil szervezetek, úgy nevezett vgt-munkacsoportja ennek szellemében véleményezte a Duna és hazai vízgyűjtőterületének problémáit bemutató, negyven oldalas dokumentumot. A vitaanyag elérhető a:

http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/Duna%20Reszvizgyujto%20JVK%20vitaanyag.pdf
honlapon. Véleményünket - tájékoztatásul - megosszuk alább, a „bővebben" oldalain.

Bővebben...

Mellékletben a "Minden cseppje kincs" kiadványunk letölthető pdf verziója.

Mellékletek:
FájlFájlméret
Fájl letöltése (minden_cseppje.pdf)Minden cseppje kincs2507 kB

A Reflex Egyesület a Zöld Forrás 2014-es kiírásán elnyert pályázati programjának egyik állomásán, Szentgotthárdon tartott szakmai kerekasztal beszélgetést. A november eleji, terepi bejárással összekötött esemény témája a jelenlegi és távlati ivóvízbázisok védelme, a határmenti civil, önkormányzati és szolgáltatói együttműködés lehetőségeinek bővítése.

A Földművelésügyi Minisztérium által koordinált program további szerves eleme a lakossági részvétel erősítése, különös tekintettel a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2 társadalmi közreműködésénél, illetve a víztakarékossági módszerek megismerésénél, alkalmazásánál. 

Bővebben...

A Reflex Egyesület a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázati támogatásával a nyugat-dunántúli vízfolyások kétirányú felmérésébe, elemzésébe, valamint jobbító javaslatainak kidolgozásába kezdett a múlt év őszén. Az egyik vizsgált elem a Rába folyón lévő hat duzzasztómű környezeti konfliktusainak vizsgálata, míg a másik elem a folyók, patakok vízgyűjtőterületeinek mikroklímája és a víztestek hatékony kapcsolata, annak jobbításának lehetőségei. Az elmúlt napokban - ez ügyben - több civil szervezettel közösen, kétnapos Vas megyei területbejárást, valamint Szentgotthárdon szakmai civil fórumot szervezett a Reflex.

Bővebben...

A győri Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Unió Víz keretirányelve (VKI) alapján, mely vizeink jobb ökológiai állapotának elérését tűzte ki célul, egy 14 hónapos vizsgálatokra és javaslatokra épülő programot végzett a térség vízfolyásainál. A program külön elemezte a felszíni vizek és a helyi klíma kölcsönhatását, kiemelt figyelemmel a vízvisszatartás (duzzasztás) okozta konfliktusok kezelhetőségére. Így meghatározó szerepet kapott a projektben a Rába és duzzasztógátjai, illetve a Marcal és a bakonyi patakok feltérképezése.

Bővebben...

 A csornai Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatos diákjai és tanárai meghívására a Reflex Egyesület 12 osztálynak tartott két-két előadást 20-20 percben. Az egyik előadást Lajtmann József és Nagy Péter tartotta a Föld természeti és környezeti értékeiről, elsősorban vizeiről, valamint az emberek vízhasználatáról, a víztakarékosság lehetőségeiről és a szennyvizek csökkentésének egyszerű módozatairól. A másik osztályteremben tartott előadáson Horváth Ferenc és Kalas György ismertette - a víz, a fa, az energia, a hulladék csökkentését jelentő - újrapapír fontos szerepét. A több, mind 300 diák nemcsak mind hallgatóság volt jelen az előadótermekben, de aktív közreműködői, segítői voltak a Reflex munkatársainak. Igazolódott, hogy a 10-14 év közötti korosztály rendkívül fogékony nem csupán a természeti értékek szerepére, de a környezeti elemek védelmére is. Számtalan okos és a tanulságos hozzászólással könnyítették meg az előadók szerepét. A non-stop két tucat előadás kicsit fárasztó volt, de érezhető hasznossága igazolta a nap sikerét.

Bővebben...

 A Reflex Egyesület szakemberei a kellemes őszi napokat az Egyesület vízbázis-védelmi programjához szükséges helyszíni bejárásokkal töltötték. A Duna melletti parti szűrésű kutakat, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei települések döntőrészét ivóvízzel ellátó szolgáltató (Pannon-Víz Zrt.) vízkivételi telepeit és azok védőterületeit járták be munkatársaink. Az alsó-szigetközi Vének-Szőgye községek közötti, a Duna jobb parti töltésének lábánál elhelyezkedő kutak, valamint a Mosoni Duna bal partján kiépített, úgy nevezett győrújfalui vízkivételi bázis adja a térség vízellátásának döntőrészét. Az itteni telepeken kitermelt vízkincs minimális tisztítást igényel, majd a hálózatba kerülő ivóvízről elmondható, hogy vetekszik a legkiválóbb palackozott ásványvizekkel is.

Bővebben...

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás