A Reflex Környezetvédő Egyesület javaslatot tett Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének a győri 4409/1 helyrajzi számú ingatlanon, a Bartók Béla úton található Bartók-emlékmű mellett álló közönséges platán (Platanus x acerifolia) helyi egyedi természeti értékké nyilvánítására. A kb. 100 éves platán fa Győr egyik jelentős természeti öröksége. A javaslattétel során az indoklásunkban felhívtuk a figyelmet a fa ökológiai, dendrológiai, esztétikai, történeti értékeire. Azt gondoljuk, hogy egy önkormányzatnak a saját érdeke, hogy megóvja a területén található értékeket, tudatában legyen a birtokában lévő értékekben rejlő lehetőségeknek. Meggyőződésünk, hogy Győr város területén több olyan érték is található, mely védelemre érdemes.

 A természeti érték védelmének indoka: pusztán, hogy létezik. Egy természeti érték, pótolhatatlan érték. Annak elvesztése azt jelenti, hogy a település elvesztett valamit, amit csak sokszor tíz vagy száz év elmúltával kaphat vissza, vagy sok esetben soha többé. Ezért fontos, hogy vigyázzunk meglévő értékeinkre, és azok megóvását az önkormányzat külön - védelem alá helyezési - rendelettel is segítse. Ez a fa megérdemelné, hogy Győr város területén - a Rákóczi utcai vadgesztenyefa után - másodikként védettséget kapjon, mint helyi természeti érték. Ezért kezdeményeztük a Bartók Béla úti platánfa esetében a helyi természeti értékké nyilvánítási eljárás megindítását és lefolytatását.

Az eljárás kezdeményezésének szakmai hátterét a Reflex Környezetvédő Egyesület „Közösségben a városi fákért” elnevezésű programja szolgáltatta. A program az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg.

PTKF/ 543/ 2018.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás