Az alapszabályunk szerint bárki, aki az egyesületünk célkitűzéseivel egyetért, s e célok megvalósítása érdekében segíti tevékeny­sé­günket, továbbá az egyesület alapszabályát elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését, a Reflex Környezetvédő Egyesület tagja lehet.

 

Csatlakozhatsz hozzánk pártoló tagként is, amennyiben vállalod az egyesület erkölcsi vagy anyagi támogatását. Az anyagi támogatás természetbeni munkavégzés, adomány, vagy pénzügyi kötelezettségvállalás útján egyaránt történhet.

 

A rendes és pártoló tagok felvétele az egyesület vezetőségének hatáskörébe tartozik. Tagfelvételi szándékodat, kérjük, jelezd munkatársainknál!

 

A tagok az egyesület közgyűlésén szavazati joggal rendelkeznek, az egyesület szerveibe választhat és választható. Képviselettel járó tisztségre a tag csak 18. életéve után választható meg. Véleményezési, javaslattételi és hozzászólási jogát az egyesület erre hivatott fórumain gyakorolhatja. Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezmé­nyek­ben, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.

 

Az egyesületi tag köteles az egyesület szabályzatait betartani, az egyesületi vezető szervek határozatait végrehajtani, a megállapított tagdíjat pontosan és rendszeresen befizetni, és képességeihez mérten rendszeresen dolgozni az egyesületi célok előmozdítása érdekében, valamint az Egyesület szellemi és anyagi gyarapodásáért.

 

A jelenleg érvényben lévő tagsági díjak összege:

 

Rendes (felnőtt) tag: 1500.- Ft

Ifjúsági tag: 500.- Ft 

Nyugdíjas tag:            1000.- Ft

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás