A Reflex Környezetvédő Egyesület „A környezeti tanácsadás fejlesztése a Nyugat-Dunántúlon fókuszban a hulladékcsökkentés lehetőségeivel” című pályázata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Rövid összefoglaló a projektről

Projektünk a háztartási hulladékok egyik jelentős frakcióját (a papírt) választotta alaptémául - a papírgyártás, fogyasztás problémakörét komplex szemlélettel dolgozza fel.

A papírfelhasználás mennyisége - ezzel együtt a nyersanyagigény (erdőirtások, ökoszisztémák tönkretétele), az energiafelhasználás és gyártási környezetszennyezés (vízszennyezés, CO2 kibocsátás) folyamatosan nő. Átlagot meghaladó mértékben emelkedik háztartásokba érkező kéretlen reklámlevelek mennyisége, a "szemétposta" is (jelenleg kb. 26 kg/év/háztartás). A papírhulladékok visszagyűjtő rendszerek ugyan működnek, de a hulladékokból - a papírgyárak bezárása miatt - itthon csak csomagolóanyagokat gyártanak. A "grafikai" papírtermékek importból érkeznek, de csak 4 %-uk az újrapapír. Az iskoláknál (mint nagyfelhasználóknál) a hagyományos papírbegyűjtési lendület megakadt, az újrapapír termékeket (füzeteket) a gyerekek nem ismerik.

A fenntartható hulladékgazdálkodás uniós és hazai dokumentumai alapelvként deklarálják a megelőzés prioritását és az újrahasznosítás fontosságát. Ennek ökológiai indoka egyértelmű: fokozott nyersanyagkímélet, gyártási környezetszennyezés mérséklése, a hulladékhegyek csökkentése.

Projektünk ezekhez igazodóan
- egy hulladék megelőzési problémára (a kéretlen reklámlevelek visszaszorítására),
- ill. egy újrahasznosítási kérdésre (a papírhulladék újrahasznosításának fontosságára, az újrapapír termék elterjesztésére) koncentrál.

A projektnek aktualitást ad az, hogy az ENSZ kezdeményezéséhez 2011-et az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította.

 

A projekt célja, célcsoportja

Elsődleges cél a cellulóz alapú papírok gyártásával kapcsolatos ökológiai problémák tudatosítása, a papírfelhasználás csökkentése (takarékossággal, illetve a "szemétposta" visszaszorításával) - illetve a piacon ma még alig jelen lévő újrapapír termékek használatának elterjesztése. Ehhez kapcsolódóan cél a fenntartható fogyasztás fontosságának tudatosítása, hozzájárulás a (környezet)tudatos fogyasztói réteg kineveléséhez.

A projekt célterülete Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye lakossága. A papírhulladék gyűjtésénél, újrapapír termékek "bevezetésénél" az általános iskolás (gyerek és fiatal) korosztály az elsődleges célcsoport - a kéretlen reklámlevelek visszaszorításánál inkább a felnőtt lakosság. A másodlagos célcsoportot tekintve ez megfordul, hiszen mindkét témavonulatban szerepet kap a másik célcsoport is. A hatékonyabb ismeretterjesztés érdekében, ill. az iskolák példakép-funkciója miatt nem tekinthettünk el az iskolavezetés, ill. a pedagógusok bevonásától sem - miként a képzésekben célcsoportként jelennek meg a tanácsadó társirodák munkatársai is.

 

A projekt részletes tartalma

A projekt a feldolgozott témákat az ökológiai fogyasztóvédelem körében helyezi el - tehát a környezeti hatásokon túl megvilágítja azok egyéb (fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi) összefüggéseit is. Ezek a kapcsolódási pontok jó alkalmat nyújtanak a hasonló problémákat felvonultató iskola- és irodaszerek környezettudatos szemléletű feldolgozására is.

A projektbe bevont célcsoportok megismerik a fenntartható fogyasztás és környezet összefüggéseit - és felismerik a saját felelősségüket, lehetőségeiket a papírtakarékosság és az újrapapír használat területén. Az iskolai akciók segítségével újfajta papírgyűjtési akciók indulnak, megjelennek az újrapapír füzetek - a lakosság hatékonyabban lép fel a nem kívánatos reklámlevelek (szemétposta) visszaszorítása érdekében.

A projekt hatékonyságát - többek között - tanácsadói képzések tartásával, oktatási segédletek készítésével, iskolai akciók szervezésével (papírgyűjtések, rajzpályázatok, felmérések), rendezvényeken való kitelepülésekkel, szemléltető tablók készítésével, 3 féle ismeretterjesztő brosúra kiadásával, újrapapír termékek nyomtatásával, "Reklám-stop" matricák nyomtatásával, megyei lapokban ismeretterjesztő cikksorozat leközöltetésével, 2 db kisfilm készítésével, aktív érdekképviseleti háttérmunkával 

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás