Egyesületünk célja, hogy minél több éghajlatvédelemben jártas önkormányzati szakember legyen Magyarországon!

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2013. július 17-én megkapta az éghajlatvédelmi szakképzési programjának akkreditációs tanúsítványát, melynek pontos elnevezése a következő: 
„Éghajlatvédelmi képzés települési döntéshozók, önkormányzatok és civil szervezetek munkatársai számára"A Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Unió "Lifelong Learning Programme" támogatásával vágott bele az éghajlatvédelmi szakképzés megszervezésébe 2012-ben. Az első képzést 2012 tavaszán a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közreműködésével bonyolítottuk le. 
A tréning alapjául az ausztriai Klímaszövetség (Klimabündnis Österreich) és környezeti szakképzésekben jártas és minősített "Umweltberatung" közös képzési anyaga szolgált. 
Az önkormányzati szakemberek számára meghirdetett felhívásra 23-an jelentkeztek kisebb és nagyobb önkormányzatoktól. Az Európai Unió által támogatott projekt keretében a Reflex Környezetvédő Egyesület sikeresen akkreditáltatta a képzést.

Idén újra meghirdetjük a képzési programot, melynek célja, hogy a résztvevők átfogó tudást kapjanak nemzetközi és nemzeti éghajlatvédelmi irányelvekről, illetve arról, hogy ezeket az irányelveket hogyan lehet megvalósítani helyi, önkormányzati szinten. Az elméleti oktatáson túl egyéni és csoportos feladatokat is meg kell oldaniuk a résztvevőknek, illetve tanulmányutakon mélyíthetik el a megszerzett elméleti tudást.

A képzés az alábbi 6 modulból áll:
1. Az éghajlatvédelem alapja, alapfogalmai
2. Energetika, energiahatékonyság, megújuló energiák felhasználása
3. Mezőgazdaság, ökológiai gazdálkodás, talajvédelem
4. Mobilitás, fenntartható mobilitás, ökoturizmus, fenntartható területfejlesztés
5. Az éghajlatváltozás helyi hatásai, adaptációs lehetőségek
6. Projekttervezési és megvalósítási lehetőségek önkormányzatoknál

A képzés tervezett időpontja: 
2014. tavasza - A pontos dátumokat megfelelő számú jelentkező esetén tűzzük ki.

A képzés időtartama 
A 48 órás képzés 3 db 2 napos alkalomra épül az alábbiak szerint. 
‐ Szakmai tartalom - 36 óra; 
‐ Egyéni, kiscsoportos munka és tanulmányút - 12 óra;

A képzés díja: 180.000 Ft / fő
A részvételi díj tartalmazza a részvételt a képzési alkalmakon (összesen hat nap), oktatási anyagokat, szállást, napi egyszeri meleg étkezést, napközbeni frissítőket (büfé a szünetekben).

Jelentkezés, regisztráció 
Minimum 10 fő részvételével tudjuk elindítani a képzést.
Jelentkezni a kitöltött és határidőre visszaküldött jelentkezési lap segítségével lehet.


Az oktatási és tanulási folyamat - a módszertan vázlata

Előadások ‐ Sok téma előadás formájában kerül átadásra. Az előadások általában 45 vagy 90 percesek (1‐2 képzési óra). A résztvevőknek több előadást kell meghallgatniuk, ami ugyan kicsit formálisnak mondható, de természetesen lehetőség nyílik kérdések feltevésére előadás közben vagy utána, hogy a résztvevők biztosan elsajátítsák a tanultakat. A feltett kérdések alapján az előadók újragondolják az elmondottakat és kiegészítik a résztvevők igényei szerint. Az előadók bátorítják a résztvevőket a kérdések feltevésére, akár az önkormányzatok konkrét problémáival kapcsolatban is, ebből beszélgetések alakulhatnak ki, amelyeket az előadók moderálnak.

Részvételi alapú feladatok - a részvevők csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg a képzésen:

Csoportos munka ‐ Feladatok megoldása csoportokban: a résztvevőknek egy adott problémára kell együttes erővel választ, megoldást találniuk. Dolgozniuk kell a feladatuk tartalmán is és a vizuális megjelenítésén is, melyre minden képzési napon kb. 45 percük áll rendelkezésre. Az utolsó képzési napon minden csoportnak lehetősége van 45 percben bemutatni elkészült feladatukat.

Egyéni munka ‐ A résztvevők egyéni feladatot is kapnak, amelyet az utolsó kétnapos képzés előtt kell írásban benyújtaniuk. A szervezők ellenőrzik az anyagot, amely alátámasztja, hogy a résztvevő képessé vált egy konkrét projektterv kidolgozására.

Interaktív rész ‐ Legjobb példák bemutatása és/vagy megtekintése - Polgármesterek vagy a projektek képviselői bemutatják a helyi sikeres fejlesztéseket lehetőség szerint a fejlesztés helyszínén, amennyiben ez nem megvalósítható, előadás keretein belül. 
Minősítés ‐ Azok a résztvevők, akik a képzésnek legalább a 75%‐án jelen voltak és elkészítették a csoportos és egyéni feladatokat, oklevelet kapnak. Az oklevelek átadása hivatalos formában, ünnepélyesen történik, médianyilvános rendezvényen.

A képzés értékelése ‐ A résztvevők minden képzési alakalommal írásban, értékelő lap kitöltésével mondhatnak véleményt a képzésről.

Előadók ‐ Előadóink tanulmányi és szakmai háttere biztosítja a képzési program minőségét. A képzéseken részben a szervezők képviselői, részben külsős szakemberek tartják az előadásokat. Gyakorlati szempontokból nagyon fontosnak tartjuk, hogy az előadók szakmai háttere hasonló legyen a képzésen résztvevőkével. 
Az előadók egyetemet végzett szakemberek, akik az adott témában jártasak, több éves munkatapasztalattal rendelkeznek. Minden képzési program végén a résztvevők elmondhatják, leírhatják véleményüket az előadásokról. Ezeket és a képzések részvevői által felvetett új témákat a program 3. alkalmán igyekszünk teljesíteni.

Kommunikáció az előadókkal, adminisztráció ‐ A Reflex Környezetvédő Egyesület folyamatosan internetes és telefonos kapcsolatban van az előadókkal. Az előadók minden képzéssel kapcsolatos információt időben megkapnak (képzés helye, pontos időpontja, információk a résztvevőkről, előadások anyagai, stb.).

Szervezetek - A képzést a Reflex Környezetvédő Egyesület szervezi, szorosan együttműködve a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.


A program során megszerezhető kompetenciák

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő képes lesz felismerni a klímaváltozás helyi szintű hatásait, és ezekkel kapcsolatban helyi szintű adaptációs lehetőségeket találni.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő kellő ismeretekkel rendelkezhet helyi szintű éghajlatvédelmi programok kialakításához, stratégiai lépések megfogalmazásához. Képes lesz - települési és intézményi szintű - energiahatékonyság növelését célzó intézkedéseket, megoldásokat meghatározni

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő általános ismereteket szerez az ökológiai gazdálkodás alapjairól, a biotermékek előállításának jogi hátteréről.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő képes lesz fenntartható mobilitással, ökoturizmussal kapcsolatos projekteket és fejlesztési lehetőségeket meghatározni, kialakítani. Tisztában lesz a fenntartható területfejlesztés, illetve a Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterv koncepciójával.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő megismeri a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia lényegi pontjait. A megszerzett ismeretek hozzásegíthetik helyi szintű adaptációs lehetőségek kidolgozásához.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő megismerkedik a projektmenedzsment alapjaival, a projekttervezés folyamatával. A megszerzett tudást - alkalmazás szintjén - képes lesz hasznosítani helyi éghajlatvédelmi projektek tervezési és megvalósítási feladatai során.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő problémamegoldó képessége, rendszerben való gondolkodásmódja fejlődik. Elsajátíthatja a problémák megoldásában szerepet játszó szemléletváltás és együttműködés készségét.


További részletek a képzéssel kapcsolatban:
Reflex Környezetvédő Egyesület
9024 Győr, Bartók Béla u. 7.
Tel.: +3696/316-192
Fax: +3696/310-988
www.reflex.gyor.hu

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás