Június 10-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezésében megkezdődött a „Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata", azaz a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2 elemeit érintő szakmai, területi és vízhasználói fórumok sora.

Mellékletek:
FájlFájlméret
Fájl letöltése (VGT2 területi fórumok.xls)VGT217 kB

Bővebben...

A Természet- és Környezetvédő Társadalmi Szervezetek 25. Országos Találkozója Tokajban tartotta ez évi fórumát. A közel 500 részvevő a zöld gondolatok számos ágáról tartott plenáris és szekciós ülések sokaságából válogathatott. Ahogy arról már egy korábbi írásunkban beszámoltunk (http://reflexegyesulet.hu/index.php/510-koezoes-allasfoglalas-vizert-termeszetert-koernyezetert) a Reflex kezdeményezte „Vizeink” szekció kiemelkedően jól sikerült. Bizonyította ezt, hogy a határozati javaslatunk egységes támogatása mellett munkatársainkat delegálták a zöld társadalmi szervezetek a térségi vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsokba, bizottságokba.

 Megbízó levél (középső PDF a Duna-részvízgyűjtő VGT)

 

 


 

A jelenleg kidolgozás alatt lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2 (VGT-2) meghatározó része volt a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák vízgyűjtőnkénti véleményezése. A Reflex Egyesület társszervezeteivel közösen (vgt-munkacsoport) elkészítette a vitaanyagok részletes véleményezéseit. Ezeket, az adott területi (Duna-részvízgyűjtő, észak-dunántúli, nyugat-dunántúli) tanácsok, illetve azok munkáját előkészítő tervezési bizottságok megtárgyalták, s számos felvetést a tervezés részeként elfogadtak. Viszont több év tapasztalata, hogy ezen fórumoknak nem csak írásos anyaggal tudjuk a munkáját segíteni, hanem ha személyesen ott vagyunk az üléseken, s a tanácsok, bizottságok munkájában aktív és szavazati joggal bíró tagként ténykedünk.

A tokaji országos találkozón titkos szavazással döntöttek ezen megbízásokról. A Reflex közvetlen munkaterületén az alábbi egyesületi tagokat delegáltak a zöld civil szervezetek, két éves, 2017-es országos találkozóig szóló megbízással:

- dr. Hajósy Adrienne - Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Székesfehérvár),

- Lajtmann József - Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Győr), Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (Szombathely) és Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság (Győr).

A társadalmi szervezetek vízgyűjtő-gazdálkodással foglalkozó munkacsoportja tartott május végén „a hogyan továbbról” megbeszélést a WWF pesti irodájában. A műhelynapnak több indoka is volt, ahogy a záródó Jelentős Vízgazdálkodási Problémák” véleményezésének lejáró határideje, úgy a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2 nem megfelelő előkészítése, az arról történő tájékoztatás hiánya. Szó esett a megbeszélésen az árvízi levezetésről, a folyómedrek, árterek átalakításról készülő tervdokumentumok társadalmi vitájának elmaradásáról, valamint a vgt-
munkacsoport közös állásfoglalásának megfogalmazásáról és az elkövetkező hónapok stratégiájáról.

A vgt-munkacsoport levelének tervezete:

Dr. Hoffmann Imre

közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

Belügyminisztérium

Somlyódy Balázs

főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Tisztelt Helyettes államtitkár úr! Tisztelt Főigazgató úr!

A vizeink védelméért és természeti erőforrásaink megőrzéséért dolgozó civil szervezetek által alapított munkacsoportot aggodalommal tölti el az a behozhatatlannak látszó – közel egy éves – csúszás, ami Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT2) felülvizsgálata kapcsán fennáll. Attól tartunk, hogy ez a jelentős lemaradás a tervezés jogi alapját adó Víz Keretirányelv által egyértelműen előírt, a VGT tervezetre vonatkozó hat hónapos társadalmi
konzultáció ellehetetlenüléséhez vagy kiüresedéséhez fog vezetni.
A VGT-felülvizsgálat véglegesített munkaprogramja és ütemterve 2015 januárja óta nem került közzétételre, ami lehetetlenné teszi a bekapcsolódni szándékozóknak a felkészülést és az érdemi részvételek megalapozásának lehetőségét. Emellett a vízgazdálkodási tanácsok ülésein elhangzott tájékoztatás értelmében június elejére már el kellett volna készülnie és véleményezésre bocsáttatnia az országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezetének is.

Felhívjuk a tervezésért felelős szervek figyelmét, hogy a jelenlegi helyzetben nem látjuk biztosítottnak az átlátható és naprakész tájékoztatást, a tervdokumentáció megismerhetőségét, és a társadalmi véleményezésre elegendő idő biztosítását. Mindezek nélkül a társadalom aktív részvétele, az érdekek és feladatok összehangolása, valamint a terv tartalmi véleményezése érdemben nem megvalósítható. További hiányosságnak látjuk, hogy az árvízkockázat-kezelési
tervek közzététele sem történt meg, és a két tervezet összehangolásához szóló javaslatok beépítése emiatt nehézségekbe ütközhet. Az árvízi kockázat-kezelési tervekről még olyan előzetes anyagok sem érhetőek el, mint a VGT2 kapcsán közzétett Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések.   

Ezúton kérjük, hogy haladéktalanul tegyék közzé a tervezés honlapján (korábbi tájékoztatás alapján ez a www.vizeink.hu) a VGT2 felülvizsgált tervezetét, valamint társadalmasításának stratégiáját és ütemtervét a valós részhatáridőkkel együtt.

A vizeink és a víztől függő élet védelméért dolgozó civil szervezetek azt várják a felelős szervektől, hogy mielőbbi tegyenek lépéseket a VGT2 társadalmi vitájának érdemi és átlátható megvalósítására. A hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt 2015. decemberi véghatáridő betartása csak akkor lehet sikeres, ha van szándék és – a szűk határidő ellenére – lehetőség az érdemi munkáról érkező vélemények összeállítására és a tervekbe való beépítésére.

Budapest, 2015.június 01.

Tisztelettel,

Aláírásra felkért szervezetek: Reflex, NABE, E-Misszió, Holocén, Szövet, Magosfa, Élő-Tiszáért, Dráva Szöv.,  MOTKA és WWF, azaz a vgt-munkacsoport tagjai.A Madarak és Fák Napja alkalmából rendezett, immáron hatodik Pápateszéri  Környezetvédelmi  és Természetismereti Vetélkedőnek hagyományosan a Reflex Környezetvédő Egyesület farkashegyi ökológiai központja adott otthont. A márciusban  meghirdetett idei tudáspróbára öt észak-bakonyi iskola nyolc csapata jelentkezett. A házigazda pápateszériek mellett Bakonyszentlászlóról, Ugodról, Lovászpatonáról és Pápáról jelentkeztek diákok. A programtámogató Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően mind a 32 résztvevő kapott ajándékot is az oklevél és az emléklap mellé. Az első és a második helyezett csapat a Reflex felajánlásaként értékes könyvjutalmakat, a harmadik csapat Pápateszér Önkormány­zatának tízezer forintos könyvutalványát vehette át. Az emléklapokat, okleveleket és jutalmakat Léhner Ilona iskolaigazgató (Pápateszér), Peimli Piroska természetvédő (Reflex), dr. Halbritter András biológus (Reflex), Völfinger Béla polgármester (Pápateszér), Horváth Ferenc egyesületi elnök (Reflex) és Lajtmann József programvezető (Reflex) adták át.

 Völfinger Béla

 

Április 22. jeles nap, a Föld napja. A negyvenöt éve indult figyelemfelkeltés ma is érvényes. Sajnos ma is igaz. A győri múlt „csupán" 25 éves. Akkor a Reflex Egyesület a gépkocsikkal, teherautókkal, buszokkal terhelt, autóparkolónak használt Széchenyi teret - a járdára szorított embereknek, kicsiknek, nagyoknak, turistáknak - köztérré tette. Most itt kicsik és nagyok találkoztak autó- és a velük járó környezeti ártalmaktól mentesen. Vízcseppet formáltak, s farkasmód együtt üvöltötték az égre a Földért és a vízért írt verssorokat.

Bővebben...

A Reflex Környezetvédő Egyesület (10%) és a Norvég Civil Támogatási Alap (90%) által finanszírozott „Csak tiszta forrásból - modellértékű program a hazai ivóvízbázisok közösségi részvételű védelméről" című projektet mutatták be az Egyesület munkatársai a győri Kristály étteremben tartott sajtótájékoztatón. A vetítéses előadásban ismertették az előadók a tervezett tevékenységek indokoltságát, célterületeit, valamint a számos, sokszínű munkaelemet és a bevont társadalmi részvevőket.

Bővebben...

Mellékletben a "csip-csup csepp" kiadványunk letölthető pdf verziója.

Mellékletek:
FájlFájlméret
Fájl letöltése (csipp_csupp.pdf)Csip-csup csepp2372 kB

Az abdai Zrínyi Ilona Általános iskola 86 felső tagozatos diákja és 14 pedagógusa vett részt a Reflex Környezetvédő Egyesület előadásain. A négy órás program a Norvég Civil Alap által támogatott „Csak tiszta forrásból” projekt oktatási, szemléletformálási részét képezi. Nagy Péter és Lajtmann József, reflexes munkatársak a globális és helyi „vízállásról”, illetve a vízkincs szerepéről tartottak ismertetést a nebulóknak. Külön elemként bemutatva a térségi ivóvízkészleteket, azok lakossági használatát. Számos kisebb-nagyobb fortélyt mondtak el a víztakarékos és tudatos vízhasználatról. A szennyvizek keletkezésének, kezelésének problémái után a kisiskolások kedvére való, vetítéses előadást tartottak a megye vizes, élővilágának, élőhelyeinek egyedi szépségeiről, védett növényekről, állatokról, területekről.

Bővebben...

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás